Ngày 29/3/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 lần thứ 14 nhiệm kỳ X (2014-2019). Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Hứa Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1.

Hội nghị tiến hành hiệp thương và thống nhất cao đồng ý bổ sung đồng chí Dương Thị Hồng Gấm, Quận ủy viên, Nguyên Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Quận 1 tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1, tham gia Ban Thường trực, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 nhiệm kỳ (2014-2019) thay cho đồng chí Nguyễn Thị Hiếu đã nghỉ hưu theo chế độ.

Hội nghị đã góp ý dự thảo văn kiện Đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố lần XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với các vấn đề: cải cách sách giáo khoa; quan tâm nhiều tới công tác giáo dục; công tác bảo vệ vệ sinh môi trường; công tác giảm nghèo; hỗ trợ, động viên các em học sinh nghèo chuyên tâm việc đến trường; công tác chăm lo cho người nghèo; bổ sung thêm công tác chăm lo Tết cổ truyền hằng năm; tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển hạ giá thành sản phẩm, tạo môi trường cạnh tranh; nâng cao chất lượng cải cách hành chính để nâng sự hài lòng của người dân; công tác chỉnh trang đô thị.  

L.T

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here