Ngày 20/1/2015, phường Đa Kao tổ chức hiến máu nhân đạo trong cán bộ công nhân viên và nhân dân 8 khu phố. Với truyền thống “Thương người như thể thương thân”, hiến máu cứu người là việc làm cụ thể, nhân đạo và đầy tính nhân văn, thể hiện lòng yêu thương con người của dân tộc Việt Nam. Mỗi giọt máu là biểu hiện của sự sống và tiếp sức cho sự sống.

         Khi dòng máu chảy trong cơ thể một người chỉ là để duy trì sự sống nhưng cũng dòng máu ấy chảy trong cơ thể nhiều người thì nó trở thành một làn sóng của yêu thương, là tinh thần “đồng bào” cao đẹp. Hãy vì tình thương, vì trách nhiệm với cộng đồng mà sẵn sàng hiến tặng những giọt máu thắm đượm tình người để cứu sống những người bệnh hiểm nghè. Trong ngày hiến máu, có 81 người tham gia hiến tặng 118 đơn vị máu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here