Ngày 26/4/2019, HĐND phường Cầu Ông Lãnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 10. Tham dự có các đồng chí: Phan Trọng Quyền, Phó Chủ tịch HĐND Quận 1; Hoàng Thị Thu Liên, Chủ tịch Hội LHPN Phụ nữ Quận 1; Bùi Minh Tiến, Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Tại kỳ họp, 19 đại biểu HĐND phường đã biểu quyết phê chuẩn Nghị quyết về việc  quyết toán thu chi – ngân sách phường năm 2018; Nghị quyết về sử dụng kết dư, dự phòng ngân sách phường năm 2018 sang năm 2019; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh phường Cầu Ông Lãnh năm 2019

Theo Quyết nghị về quyết toán thu – chi ngân sách phường năm 2018 của UBND phường: tổng thu ngân sách hơn 11.254  triệu đồng, đạt 126,1%, chi ngân sách hơn 11.059 triệu đồng;…

                                                                                      N.T

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here