Giới thiệu những bộ ảnh đạt giải A và giải B triển lãm ảnh Online

27

Video Clip Giới thiệu 4 bộ ảnh đạt giải A triển lãm ảnh Online, do Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh tổ chức

Tổng hợp hình ảnh Giải A và giải B, nhấn vào liên kết này để xem toàn bộ ảnh: My Cloud Home