Ngày 7/6/2022, đoàn giám sát HĐND TPHCM do Trưởng ban Đô thị HĐND TPHCM Nguyễn Thị Thanh Vân là phó trưởng đoàn tiến hành giám sát công tác thực hiện Chương trình phát triển nhà ở TPHCM tại Quận 1 giai đoạn 2016 – 2025. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Vũ Nguyễn Quang Vinh, cùng đại diện phòng, ban chuyên môn UBND Quận 1 và phó chủ tịch UBND 10 phường.

Theo báo cáo, trước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Quận 1 có 9 nhà chung cư được xây dựng, có quy mô không quá 6 tầng; 10 dự án nhà ở thương mại đang thực hiện giai đoạn 2021-2025…

Đến nay, Quận 1 đã cơ bản hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu, phủ kín 100% quy hoạch phân khu với tổng diện tích là 772 ha. Về số lượng đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn Quận 1 đã được phê duyệt là 05 đồ án; về công khai thông tin quy hoạch, UBND Quận 1 có các văn bản chỉ đạo triển khai đến các đơn vị thực hiện công bố công khai nội dung quy hoạch theo quy định, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, hạn chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch thì phải đảm bảo tuân thủ điều kiện điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Việc công bố công khai quy hoạch các đồ án quy hoạch đô thị theo quy định với các hình thức: trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ các quyết định, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị riêng, các quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc đô thị tại trụ sở Văn phòng UBND Quận 1, 10 phường và Trang thông tin điện tử Quận 1 để các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện. Bên cạnh đó, UBND Quận 1 cũng thực hiện việc cung cấp thông tin quy hoạch cụ thể theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân bằng hình thức văn bản thông tin quy hoạch.

Phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM rà soát quy hoạch, xác định chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc các chung cư bị hư hỏng, xuống cấp như Lô E Chung cư 518 đường Võ Văn Kiệt, Chung cư 155 – 157 đường Bùi Viện, dự án chỉnh trang đô thị khu vực Chợ Gà – Gạo báo cáo UBND thành phố có cơ chế khuyến khích để các nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án phát triển nhà ở, xây dựng lại nhà chung cư.

Đến nay, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc kêu gọi đầu tư xây dựng lại Lô E Chung cư 518 Võ Văn Kiệt đã được thành phố chấp thuận. UBND Quận 1 đang rà soát quy mô dân số, chỉ tiêu cây xanh,… thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch làm cơ sở kêu gọi đầu tư. Về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc thực hiện dự án xây dựng lại Chung cư 155 – 157 đường Bùi Viện, dự án Chợ Gà – Gạo, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM và UBND Quận 1 đã có báo cáo UBND TPHCM xin ý kiến chỉ đạo;…

Tại buổi giám sát, các đại diện phòng, ban chuyên môn UBND Quận 1 trả lời các câu hỏi của đoàn giám sát về các nội dung: diện tích nhà ở bình quân đầu người; chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội HĐND TPHCM về Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025; công tác giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; các khó khăn triển khai về chỉ tiêu dân số quy hoạch và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc để kêu gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Quận 1, dự án xây dựng mới chung cư thay thế chung cư cũ trước năm 1975;…

Kết thúc buổi giám sát, Trưởng ban Đô thị HĐND TPHCM Nguyễn Thị Thanh Vân ghi nhận Quận 1 đã triển khai thực hiện và đạt được một số thành quả nhất định trong công tác xây dựng phát triển nhà ở, cải tạo chỉnh trang chung cư cũ theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND TPHCM về Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025 và những kiến nghị khó khăn, vướng mắc của UBND Quận 1; đề nghị UBND Quận 1 chỉ đạo các phòng, ban liên quan tiếp tục bổ sung các báo cáo, kiến nghị cho đoàn giám sát.

                                                                             N.T