Giải cầu lông phụ nữ truyền thống

1

Ngày
25/3/2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ – Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 phối hợp tổ
chức “Giải cầu lông phụ nữ truyền thống quận 1-2016” trong cán bộ, hội viên phụ
nữ, tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu học hỏi, thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn
luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Giải
thu hút 12 đội gồm 72 vận động viên tham gia thi đấu nội dung đánh đơn và đánh
đôi theo 3 nhóm lứa tuổi: 18-25 tuổi, 26-35 tuổi, 36 tuổi trở lên. Kết quả: Nhất
đánh đơn nhóm 1- Quách Thị Kim Ngân (phường Nguyễn Thái Bình), nhóm 3 – Nguyễn
Phương Lan (phường Cô Giang); Nhất đánh đôi nhóm 1-3 phường Cô Giang; giải
Phong trào: phường Nguyễn Cư Trinh, Bến Nghé.