Ngày 4/10/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự có các đồng chí: Võ Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Thống kê TPHCM; Lưu Trung Hòa, Phó Chủ tịch UBND Quận 1.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam phục vụ công tác đánh giá tình hình, xây dựng chính sách phát triển kinh tế- xã hội và các chính sách liên quan trực tiếp đến người dân.

Cuộc Tổng điều tra trên địa bàn Quận 1 đã được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Phương án Tổng điều tra, hoàn thành đảm bảo tiến độ và chất lượng thông tin điều tra. Toàn quận có 383 địa bàn thông thường với 38.428 hộ và 59 địa bàn đặc thù với 2.238 nhân khẩu. 387 điều tra viên được huy động, tập huấn, sử dụng thành thạo máy tính bảng, điện thoại thông minh để thực hiện phiếu điện tử (CAPI); 100% điều tra viên đã trực tiếp đến từng hộ gia đình thu thập thông tin, phỏng vấn được 39.290 hộ.

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra, Quận 1 có 142.625 người chiếm 1,59% tổng dân số toàn thành phố; biến động dân số trong 10 năm trở lại đây bình quân mỗi năm giảm 3.700 người; các phường có tỷ lệ giảm nhiều là Cô Giang (39,3%), Nguyễn Thái Bình (26,4%), Phạm Ngũ Lão (22,9%), Bến Nghé (21,7%), Đa Kao (21,7%); mật độ dân số 18.479 người/km2; tỷ lệ giới tính 86 nam/100 nữ, dân số trong độ tuổi lao động 62,75%. Kết quả điều cho thấy số dân của Quận 1 giảm đi nhiều, đây là kết quả thực, điều tra viên của quận đi điều tra thực tế chứ không phải chép từ hộ khẩu ra, tuy nhiên số lượng người đến Quận 1 làm việc, lưu trú, tham quan du lịch khá lớn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Lưu Trung Hòa ghi nhận kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn Quận 1; đề nghị các phường đang triển khai điều tra 53 dân tộc thiểu số quan tâm chỉ đạo, nhất là tuyển dụng điều tra viên có kỹ năng đáp ứng các yêu cầu của cuộc điều tra để nâng cao chất lượng thông tin thu thập; các phường cần chú ý trong công tác dự báo dân số hàng năm, căn cứ vào thực tế thường trú, không căn cứ vào hộ khẩu, khảo sát số lượng người thường xuyên đến lao động, lưu trú, tham quan du lịch trên địa bàn; đề nghị TP đề nghị Trung ương nhanh chóng chuyển dữ liệu chi tiết cho quận để kịp thời làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Dịp này, UBND TPHCM tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 TPHCM tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 15 cá nhân và UBND Quận 1 tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 30 cá nhân có thành tích trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.