Đồng hành cùng doanh nghiệp

0

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Quận 1 đạt được những thành tựu về kinh tế rất đáng tự hào, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố mà Chi cục Thuế Quận đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện các qui trình quản lý thuế, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của Quận trên đường hội nhập thế giới.


Thực tiễn kinh tế – xã hội của Quận trong năm 2009 cho thấy: mặc dù kinh tế của thành phố và cả nước gặp nhiều khó khăn do tác động kinh tế thế giới nhiều biến động, nhưng các giải pháp về ngăn chặn suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội… của thành phố được Quận 1 triển khai thực hiện linh hoạt mang lại nhiều hiệu quả, thu ngân sách Nhà nước trong năm 2009 ước thực hiện trên 2.200 tỷ đồng.


Kết quả này là nhờ sự đóng góp của các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn Quận 1 trong việc khắc phục trong sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách Nhà nước. Tiêu biểu là Tập đoàn Truyền thông Vàng với đội ngũ hơn 100 nhân viên chuyên nghiệp có tốc độ tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận khá ấn tượng trong các năm qua với tốc độ tăng trung bình khoảng 35%/năm. Bên cạnh các dịch vụ truyền thống, Tập đoàn đã mở rộng thêm sản phẩm dịch vụ của mình để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Lợi nhuận tổng nộp ngân sách của Tập đoàn Truyền thông Vàng cũng tăng theo từng năm, năm 2008nbsp; – 12 tỷ 550 triệu đồng, năm 2009 – trên 15 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Thế giới Di động cũng là doanh nghiệp đóng góp tích cực cùng hàng trăm doanh nghiệp khác đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn Quận 1 nộp vào ngân sách Nhà nước các khoản thuế theo đúng nghĩa vụ của mình.


Với nhận thức cải cách hành chính thuế để phục vụ cho các doanh nghiệp, các doanh nhân, giảm bớt thời gian không cần thiết mà các doanh nghiệp, doanh nhân phải mất trong quá trình quản lý thuế. Thời gian quý báu đó được dành để doanh nghiệp phát huy các chiến lược kinh doanh của mình, tạo ra lợi nhuận. Chi cục Thuế Quận 1 đã tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp đóng góp các nguồn thu, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn Quận ngày càng khang trang tiện nghi, góp phần phục vụ lợi ích người dân Quận 1 và phục vụ cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng thuận lợi hơn. Năm 2009, ghi dấu 9 năm phát triển mối quan hệ đồng hành giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế: sự tôn trọng, đồng cảm, hỗ trợ nhau được nâng lên một tầm mức cao hơn, thiết thực hơn, mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong quản lý, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được ổn định, phát triển, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế, tạo cơ sở điều kiện cho ngành thuế Quận thực hiện nhiệm vụ. Những đóng góp to lớn của các doanh nghiệp, doanh nhân trong việc thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế của mình đã thúc đẩy Chi cục Thuế Quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Với những kết quả đạt được, Chi cục Thuế Quận 1 được ngành thuế đánh giá là đơn vị thực hiện tốt nhất các luật thuế với đội ngũ cán bộ chuyên sâu trong chuyên môn, cơ quan thuế cấp quận thực hiện sớm nhất cải cách chính sách thuế, cơ bản đảm bảo sự đồng hành cùng doanh nghiệp trong quản lý thuế thời gian qua. Bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, Chi cục Thuế Quận nhận được những lời khuyến khích, động viên, ý kiến đóng góp xây dựng quý báu từ các doanh nhân, doanh nghiệp cùng sự phối hợp hoạt động của các ban ngành đoàn thể để xây dựng ngành thuế ngày càng vững mạnh. Tất cả vì mục tiêu chung, sự nghiệp chung của nền tài chính quốc gia phát triển, thể hiện sâu sắc hơn tính đồng hành giữa người nộp thuế và cơ quan thuế trên con đường thực hiện chấp hành tốt pháp luật thuế. Bước sang năm 2010, Chi cục Thuế Quận 1 sẽ tiếp tục đón nhận những thành tích mới, đồng hành với các doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng đất nước.