Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM giám sát về đổi mới chương trình sách giáo khoa, giáo dục phổ thông trên địa bàn Quận 1

3

Ngày 18/11/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM giám sát về “Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 về đổi mới chương trình sách giáo khoa, giáo dục phổ thông trên địa bàn Quận 1 từ tháng 11/2014 đến tháng 6/2022”. Tham gia đoàn có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, Trưởng đoàn giám sát; Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM;… Tiếp đoàn có các đồng chí: Mai Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch UBND Quận 1; cùng lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc UBND Quận 1 và ban giám hiệu các trường học trên địa bàn Quận 1.

Theo báo cáo, thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14, Quận 1 có 10 phường với dân số là 207.988 người gồm dân tộc Kinh, Hoa và dân tộc khác; 10/10 phường đều được công nhận phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3. Ngành giáo dục quận có 2.440 cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên, người lao động; 1.522 có trình độ đại học; 192 thạc sĩ; 726 trung cấp chính trị; 60 trường ở 3 cấp học với 1.143 lớp và 34.955 học sinh.

Hàng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 tổ chức chương trình gặp gỡ đối thoại với cha mẹ học sinh với nội dung liên quan hoạt động của ngành; phối hợp với UBND phường giới thiệu chương trình giáo dục phổ thông 2018 đến người dân; đảm bảo 100% các cơ sở giáo dục thực hiện đúng chương trình giáo dục phổ thông 2018; 100% cơ sở giáo dục tiếp nhận đầy đủ văn bản chỉ đạo của các cấp. Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, cấp tiểu học có 18 trường, cấp trung học cơ sở có 14 trường, mạng lưới trường lớp đáp ứng được chỗ học cho học sinh trên địa bàn. Khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, Quận 1 có nhiều thuận lợi như: đảm bảo 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày, 100% học sinh được học ngoại ngữ và tin học từ năm lớp 1; sĩ số bình quân lớp 1 là 32 học sinh/lớp (trường công lập) và 25 học sinh/lớp (trường ngoài công lập); 79,86 % học sinh trung học cơ sở học 2 buổi/ngày.

Các hội thi dành cho giáo viên được tổ chức như: “Giáo viên dạy giỏi”, “Giáo viên chủ nhiệm giỏi”, “Giáo viên sáng tạo, dạy học trên môi trường internet”, “Thiết kế bài giảng điện tử”, “Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng”… để chia sẻ kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học, tích cực nâng cao năng lực chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; 100% đơn vị thực hiện thu phí không dùng tiền mặt; 100% trường tiểu học, trung học cơ sở thực hiện lựa chọn sách giáo khoa đúng theo quy định; 100% giáo viên hoàn thành tập huấn bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tập huấn bồi dưỡng chương trình sử dụng sách giáo khoa;…

Tại buổi giám sát, nhiều ý kiến đóng góp của các trường học về: tuyển dụng nhân sự, trang thiết bị cho nhà trường; giáo viên dạy các môn tích hợp còn nhiều khó khăn; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên; quy trình hỗ trợ kinh phí nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường; chế độ ưu đãi chính sách cho giáo viên, nhân viên, nhất là nhân viên công nghệ thông tin; chưa có tài liệu chương trình giáo dục địa phương lớp 7 và lớp 10;…

Thành viên đoàn giám sát cũng đã trao đổi, chất vấn các nội dung: thuận lợi, khó khăn khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; đánh giá việc thực hiện chương trình mới thì tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày đã tác động như thế nào đến việc dạy thêm, học thêm; chế độ chính sách dạy buổi 2 cho giáo viên khi dạy chương trình mới; giải pháp khi đổi sự lựa chọn tổ hợp các môn ở cấp trung học phổ thông; quy trình lựa chọn sách giáo khoa; kinh phí chi trả cho giáo viên dạy hợp đồng thỉnh giảng; giải pháp việc thừa, thiếu cục bộ giáo viên; khả năng đáp ứng của phụ huynh đối với việc xã hội hóa;…

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó chủ tịch UBND Quận 1 Mai Thị Hồng Hoa thống nhất các vấn đề đoàn giám sát trao đổi đã làm sáng tỏ thêm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 tại Quận 1 ở các nội dung, như: những thuận lợi và khó khăn khi lựa chọn mua sách giáo khoa; sĩ số bình quân học sinh/lớp thấp; mức thu học phí; kinh phí chi trả cho giáo viên thỉnh giảng;…

Kết luận buổi giám sát, Trưởng đoàn giám sát Văn Thị Bạch Tuyết nêu rõ những thuận lợi của Quận 1 trong việc triển khai thực hiện như: phòng học đầy đủ, huy động được nguồn lực xã hội, sự quan tâm lớn của phụ huynh đối với con em ở Quận 1 tốt hơn các địa phương khác; trang thiết bị hiện đại. Đồng chí biểu dương những kết quả đạt được trong việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đúng tiến độ, ban hành kịp thời những văn bản chỉ đạo, sửa chữa trường, lớp. Tiến độ thực hiện việc dạy ngoại ngữ 2, nâng chuẩn giáo viên theo Luật Giáo dục 2019, đào tạo giáo viên dạy môn tích hợp, môn học mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhanh và sớm hơn nhờ có sự chuẩn bị tốt. Do thời gian ít, còn một số câu hỏi chưa được giải đáp sẽ bổ sung vào trong báo cáo, Quận 1 sẽ hoàn thiện bổ sung các nội dung, kiến nghị gởi Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đề đạt các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn…

K.L