Diễu hành xe tuyên truyền

0

Ngày 15/10/2020, Trung tâm Văn hóa Quận 1 tham gia diễu hành xe tuyên truyền lưu động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Xe được thiết kế, trang trí đẹp mắt, và phát loa tuyên truyền trên các tuyến đường của Thành phố: Lê Duẩn, Pasteur, Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng 8, Lý Tự Trọng, Trương Định, Hoàng Sa, Đinh Tiên Hoàng… Nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ xứng đáng  với niềm tin của Nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nhiệt tình. Phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh bền vững vì cả nước, cùng cả nước vì hạnh phúc của Nhân dân”. Đại hội diễn ra chính thức ngày 15, 16, 17, 18/10/2020, đây là sự kiện trọng đại thu hút sự quan tâm của toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố nhằm đánh giá những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, đề ra định hướng xây dựng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

L.T