Đề xuất sửa chữa, nâng cấp hẻm, vỉa hè

1

Ngày 24/4/2019, Hội đồng nhân dân phường Đa Kao nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10. Tham dự có đại biểu HĐND Quận 1, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Thị Lê Hương; Chủ tịch HĐND phường Vũ Nguyễn Quang Vinh.

Tại kỳ họp đã thông qua báo cáo quyết toán ngân sách phường năm 2018 và tờ trình về các công trình đề xuất đầu tư công năm 2020; kết quả tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của nhân dân về đề xuất đăng ký danh mục đầu tư công năm 2020; các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND phường.

Trong phần thảo luận, các đại biểu góp ý đề xuất các danh mục đầu tư công như: nên nêu cụ thể chiều dài, rộng đoạn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài đầu tư sửa chữa, nâng cấp; ưu tiên cải tạo nâng cấp vỉa hè tuyến đường Mai Thị Lựu trước; đề xuất cải tạo thêm một số tuyến hẻm và đường nội bộ chung cư 1A – 1B Nguyễn Đình Chiểu; sau khi sửa chữa, nâng cấp các hẻm nên giao cho người dân quản lý, đảm bảo chất lượng công trình; nên đề xuất thêm việc ngầm hóa đường điện, nước, viễn thông trong sửa chữa hẻm, vỉa hè tránh phải đào lên nhiều lần; các công trình nên tiến hành làm nhanh để không ảnh hưởng đến đời sống người dân.

HĐND phường đã quyết nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách phường năm 2018 và thống nhất đề xuất của UBND phường về danh mục đầu tư công năm 2020 sử dụng nguồn ngân sách cấp quận.

Phát biểu kết luận tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND phường Vũ Nguyễn Quang Vinh đề nghị UBND phường triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định về các công trình đầu tư công; giao thường trực HĐND phường, 2 Ban, đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện nghị quyết; đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát cộng đồng việc thực hiện nghị quyết của HĐND phường.

T.X