Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

0
Ngày 17/2/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự có đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận cùng hơn 200 cán bộ chủ chốt của quận.

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Thị Phương Thảo giới thiệu, phân tích và làm rõ những giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội; phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc; phát triển kinh tế, văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh… Đạo đức Hồ Chí Minh là chuẩn mực giá trị đạo đức cách mạng, “Trung với nước, hiếu với dân”, “Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình”, “Cần kiệm liêm chính, chí công, vô tư”. Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện ở phong cách tư duy, làm việc, lãnh đạo, ứng xử, diễn đạt khoa học, hiện đại, đổi mới, sáng tạo, nói đi đôi với làm, gắn bó với thiên nhiên… 

Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc giá trị cốt lõi của tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Quận 1 trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.