Ngày 23/3/2017, Hội đồng nhân dân Quận 1 tổ chức khảo sát tình hình thực hiện cải cách hành chính cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Quận 1 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1. Phó Chủ tịch thường trực HĐND quận Nguyễn Trung Châu Tuyên làm trưởng đoàn. Tham dự có lãnh đạo các ban, ngành quận và UBND 10 phường.

Hiện trên địa bàn Quận 1 có tổng số 34.476 thửa đất, trong đó 29.066 thửa là đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Qua các thời kỳ, có 27.334 thửa đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn 1.732 thửa đang xem xét cấp Giấy chứng nhận.
Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 1 cùng UBND 10 phường đã thực hiện rà soát, lập danh sách các thửa đất chưa có Giấy chứng nhận, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đăng ký, kê khai cấp Giấy chứng nhận để thực hiện công tác quản lý.
Các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận đa phần pháp lý chưa đầy đủ do phát sinh tranh chấp, các thừa kế chưa đồng thuận việc cử đại diện đứng tên Giấy chứng nhận, nhà có nguồn gốc ở thuê, vi phạm xây dựng, chuyển nhượng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc…

Quy trình áp dụng căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Luật Đất đai 2013, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; quy định đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày, không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật.
Đoàn khảo sát lắng nghe, ghi nhận các ý kiến của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 1 và UBND 10 phường nêu khó khăn trong việc xác minh hồ sơ liên quan đến nguồn gốc đất đai, quy trình thủ tục tiếp nhận và thụ lý hồ sơ, vấn đề liên thông thuế…; đồng thời yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 1 có giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, phối hợp tốt với các đơn vị liên quan, rút ngắn thời gian hồ sơ, phục vụ người dân tốt hơn nữa.