ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ
Bà Trần Kim Yến
Bí Thư Quận ủy
Bà Hoàng Thị Tố Nga
Phó Bí thư
Thường trực Quận ủy
Ông Trần Thế Thuận
Chủ tịch
UBND Quận 1
Ông Nguyễn Duy An
UVTV – Chủ tịch
HĐND quận 1
Bà Nguyễn Trung Châu Tuyên
UVTV – Trưởng ban
Tuyên giáo Quận ủy
Bà Lê Thị Lan Chi
UVTV – Trưởng Ban
Tổ chức Quận ủy
Ông Nguyễn Kim Đức
UVTV – Trưởng Ban
Dân vận Quận ủy
Bà Nguyễn Thị Thu Hường
UVTV – Phó Chủ tịch
UBND quận 1
Ông Lê Hoàng Châu
UVTV – Trưởng Công an quận 1
Bà Nguyễn Thị Hiếu
UVTV – Chủ tịch UBMTTQVN quận 1
Ông Nguyễn Văn Phòng
UVTV – Chỉ huy trưởng
BCH Quân sự quận 1
Ông Đoàn Ngọc Hải
UVTV – Phó Chủ tịch
UBND quận 1
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Ông Nguyễn Thành Vinh
QUV – Chánh án
TAND quận 1
Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết
QUV – Trưởng phòng
Nội vụ quận 1
Ông Lưu Trung Hòa
QUV – Phó Chủ tịch
UBND quận 1
Ông Phạm Xuân Khánh
QUV – Bí thư Đảng ủy
P.Cầu Ông Lãnh
Bà Thái Thị Ngọc Điệp
QUV – Phó Chủ nhiệm
UBKT Quận ủy
Ông Võ Quang Huy
QUV – Viện trưởng
VKSND quận 1
Bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh
QUV – Chủ tịch UBND
P. Nguyễn Thái Bình
Bà Thái Thị Kim Thanh
QUV – Bí thư Đảng ủy
P. Bến Nghé
Bà Dương Thị Hồng Gấm
QUV – Trưởng phòng
VH & TT quận 1
Bà Mai Thị Hồng Hoa
QUV – Chánh Thanh
tra quận 1
Ông Bùi Văn Thịnh
QUV – Trưởng phòng
Tư pháp quận 1

Bà Hồ Bích Ngọc
QUV – Bí thư Đảng ủy
P. Nguyễn Cư Trinh

Bà Hoàng Thị Thu Liên
QUV – Chủ tịch
Hội LHPN quận 1
Bà Lê Thị Bình
QUV – Trưởng phòng
GD & ĐT quận 1
Bà Ngô Hải Yến
QUV – Chủ tịch
UBND P. Đa Kao
Ông Phan Trọng Quyền
QUV – Phó Chủ tịch
HĐND quận 1
Ông Nguyễn Vũ Linh
QUV – Chủ tịch
UBND P. Cầu Kho
Ông Nguyễn Thanh Liêm
QUV – Phó trưởng
Công an quận 1
Ông Tạ Hoài Nam
QUV – Phó Trưởng ban
Tổ chức Quận ủy
Ông Lâm Ngô Hoàng Anh
QUV – Chánh VP
UBND quận 1
Ông Nguyễn Hải Quân
QUV – Bí thư Đảng ủy
P. Bến Thành
Ông Nguyễn Thành Danh
QUV – Trưởng phòng
Kinh tế quận 1
Ông Nguyễn Thế Định
QUV – Giám đốc công ty
dịch vụ công ích quận 1
Ông Lê Tiến Sĩ
QUV – Bí thư – Chủ tịch
UBND P. Tân Định
Ông Nguyễn Trí Đức
QUV – Giám Đốc
TTVH quận 1
Bà Trương Thị Minh Dung
QUV – Chủ tịch
LĐLĐ quận 1
Ông Tôn Thất Quỳnh Ái
QUV – Chính trị viên
BCH Quân sự