Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Quận 1 nhiệm kỳ 2015 – 2020

46
Bà Trần Kim Yến
Bí Thư Quận ủy
Bà Hoàng Thị Tố Nga
Phó Bí thư
Thường trực Quận ủy
Ông Trần Thế Thuận
Chủ tịch
UBND Quận 1
Ông Nguyễn Duy An
UVTV – Chủ tịch
HĐND quận 1
Bà Nguyễn Trung Châu Tuyên
UVTV – Trưởng ban
Tuyên giáo Quận ủy
Bà Lê Thị Lan Chi
UVTV – Trưởng Ban
Tổ chức Quận ủy
Ông Nguyễn Kim Đức
UVTV – Trưởng Ban
Dân vận Quận ủy
Bà Nguyễn Thị Thu Hường
UVTV – Phó Chủ tịch
UBND quận 1
Ông Lê Hoàng Châu
UVTV – Trưởng Công an quận 1
Bà Nguyễn Thị Hiếu
UVTV – Chủ tịch UBMTTQVN quận 1
Ông Nguyễn Văn Phòng
UVTV – Chỉ huy trưởng
BCH Quân sự quận 1
Ông Đoàn Ngọc Hải
UVTV – Phó Chủ tịch
UBND quận 1
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Ông Nguyễn Thành Vinh
QUV – Chánh án
TAND quận 1
Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết
QUV – Trưởng phòng
Nội vụ quận 1
Ông Lưu Trung Hòa
QUV – Phó Chủ tịch
UBND quận 1
Ông Phạm Xuân Khánh
QUV – Bí thư Đảng ủy
P.Cầu Ông Lãnh
Bà Thái Thị Ngọc Điệp
QUV – Phó Chủ nhiệm
UBKT Quận ủy
Ông Võ Quang Huy
QUV – Viện trưởng
VKSND quận 1
Bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh
QUV – Chủ tịch UBND
P. Nguyễn Thái Bình
Bà Thái Thị Kim Thanh
QUV – Bí thư Đảng ủy
P. Bến Nghé
Bà Dương Thị Hồng Gấm
QUV – Trưởng phòng
VH & TT quận 1
Bà Mai Thị Hồng Hoa
QUV – Chánh Thanh
tra quận 1
Ông Bùi Văn Thịnh
QUV – Trưởng phòng
Tư pháp quận 1

Bà Hồ Bích Ngọc
QUV – Bí thư Đảng ủy
P. Nguyễn Cư Trinh

Bà Hoàng Thị Thu Liên
QUV – Chủ tịch
Hội LHPN quận 1
Bà Lê Thị Bình
QUV – Trưởng phòng
GD & ĐT quận 1
Bà Ngô Hải Yến
QUV – Chủ tịch
UBND P. Đa Kao
Ông Phan Trọng Quyền
QUV – Phó Chủ tịch
HĐND quận 1
Ông Nguyễn Vũ Linh
QUV – Chủ tịch
UBND P. Cầu Kho
Ông Nguyễn Thanh Liêm
QUV – Phó trưởng
Công an quận 1
Ông Tạ Hoài Nam
QUV – Phó Trưởng ban
Tổ chức Quận ủy
Ông Lâm Ngô Hoàng Anh
QUV – Chánh VP
UBND quận 1
Ông Nguyễn Hải Quân
QUV – Bí thư Đảng ủy
P. Bến Thành
Ông Nguyễn Thành Danh
QUV – Trưởng phòng
Kinh tế quận 1
Ông Nguyễn Thế Định
QUV – Giám đốc công ty
dịch vụ công ích quận 1
Ông Lê Tiến Sĩ
QUV – Bí thư – Chủ tịch
UBND P. Tân Định
Ông Nguyễn Trí Đức
QUV – Giám Đốc
TTVH quận 1
Bà Trương Thị Minh Dung
QUV – Chủ tịch
LĐLĐ quận 1
Ông Lê Văn Dũng
QUV – Chính trị viên
BCH Quân sự