ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NỘI DUNG TÁC PHẨM CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ THÔNG TIN TÌNH HÌNH THỜI SỰ

12
Ngày 17/5/2023, Đảng ủy Phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai các nội dung cơ bản tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông tin tình hình thời sự trong thời gian qua. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Tuấn – Bí thư Đảng ủy phường cùng các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt phường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Chấp hành các đoàn thể phường, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, chi ủy các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể cán bộ công chức phường.
Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Thị Thúy Hiền – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy báo cáo về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm: Bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
Tại Hội nghị, các đồng chí tham dự còn được thông tin về các vấn đề thời sự trong và ngoài nước thời gian qua, trong đó có vấn đề được quan tâm hiện nay như Chat GPT, … từ đó, kịp thời nắm bắt thông tin, vận dụng vào việc khai thác mặt tích cực của trí tuệ nhân tạo đồng thời hạn chế, cảnh giác với những thủ đoạn lợi dụng trí tuệ nhân tạo để lừa đảo trong thời gian gần đây.
Qua công tác quán triệt, triển khai giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đảng ủy phường cũng kịp thời cung cấp tài liệu điện tử toàn văn tác phẩm và văn bản tóm tắt nội dung tác phẩm đến toàn thể cán bộ, đảng viên dùng nghiên cứu, học tập qua đó giúp việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng nội dung tác phẩm thêm lan tỏa và có thực chất.
PNTB