Ngày 11/4/2019, Đảng ủy phường Bến Thành tổ chức hội nghị chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Tham dự có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Hải Quân.

Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh Học viện cán bộ TPHCM giới thiệu nội dung cơ bản của chuyên đề, làm sáng rõ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân bằng những việc làm cụ thể vì dân của Bác. Theo Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, để thực hành làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đối với tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể cần quán triệt sâu sắc về “dân làm gốc”; xây dựng chương trình hành động phát huy dân chủ; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân tự do sản xuất, kinh doanh góp phần phát triển kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân… Đối với cán bộ lãnh đạo, đảng viên, cần nói đi đôi với làm, chủ động thực hiện nhiệm vụ; sâu sát thực tiễn, giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, tồn đọng; thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; thực hành nghiêm đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; tự giác thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện lời dạy của Bác, “biết giúp đỡ nhân dân cũng là biết tôn trọng dân”…

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể, Ban Công tác Mặt trận 6 khu phố đăng ký các công trình thi đua: bữa cơm tình nguyện cho người nghèo; xây dựng 2 mái ấm tình thương, hỗ trợ phụ nữ nghèo, đơn thân phát triển kinh tế; xây dựng sân chơi cho thiếu nhi tại Long An; xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng; xây dựng các tuyến đường, tuyến hẻm, tổ dân phố sạch đẹp, an toàn…

T.X