DÂNG HOA TƯỢNG ĐÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

5

Sáng 18/5/2023, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân – Dân – Chính – Đảng Quận 1, 10 phường, các chức sắc, chức việc cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, Tổng Công ty Bến thành, Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM, Công ty Bảo Việt Thành phố Hồ Chí Minh đến dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh) nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) và 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2023).

Có thể là hình ảnh về 11 người

Đoàn dâng lên Bác triệu đóa hoa tươi thắm với lòng biết ơn vô hạn, xin hứa với Bác: Cán bộ và Nhân dân Quận 1, cán bộ công nhân viên chức Tổng công ty Bến Thành, Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Bảo Việt Thành phố Hồ Chí Minh nguyện học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, tích cực triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của Thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận năm 2023, xây dựng Quận 1 “An toàn – Văn minh – Phát triển – Nghĩa tình”, xứng đáng là quận trung tâm của thành phố mang tên Bác.