Đảng bộ Trường THPT Lương Thế Vinh hướng đến đào tạo học sinh “vừa hồng, vừa chuyên”

0

Ngày 23/5/2020, Đảng bộ Trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có các đồng chí: Dương Thị Hồng Gấm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; Bùi Thế Hùng, Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1; Lê Thu Huyền, Bí thư Đảng ủy phường Cô Giang; cùng 57 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ nhà trường đã lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn: Nâng cao chất lượng dạy học bằng cách đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh hoạt động học tập theo trải nghiệm thực tế và dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh bằng các hoạt động có ý nghĩa; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh, đa dạng các hình thức kiểm tra và đánh giá, kết hợp đánh giá qua bài luận với các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và hoạt động dự án; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý;…

Đội ngũ giáo viên, công nhân viên nhà trường hầu hết có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất chính trị tốt, tích cực trong hoạt động đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học; các tổ chuyên môn đoàn kết, hỗ trợ nhau, hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống được quan tâm và đạt kết quả tích cực, trong đó nổi bật là việc đưa giá trị sống vào lớp học thông qua những giờ sinh hoạt chủ nhiệm hay hoạt động ngoài giờ; thúc đẩy được phong trào đọc sách của học sinh và giáo viên, giúp học sinh rèn luyện thói quen đọc sách và nắm bắt những vấn đề quan trọng trong đời sống hàng ngày; thực hiện quy chế dân chủ và 3 công khai trong nhà trường; Ban giám hiệu luôn tôn trọng, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh.

Bên cạnh đó, Đảng bộ lãnh đạo việc xây dựng kế hoạch, định hướng các hoạt động dạy học giáo dục trong nhà trường, đồng thời gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; các chi bộ trực thuộc đổi mới hình thức sinh hoạt phong phú; cán bộ, đảng viên thể hiện sự kiên định lập trường tư tưởng, kiên định theo chủ nghĩa Mac – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng bộ đều xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, theo dõi các hoạt động của đảng viên trong nhà trường và mối quan hệ giữa đảng viên với quần chúng, địa phương; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và tự phê bình và phê bình;… Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Trường THPT Lương Thế Vinh đạt danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền, tập thể nhà trường được UBND TPHCM khen tặng “Tập thể lao động xuất sắc”, nhận Cờ thi đua cấp Thành phố, Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua Bộ Giáo dục và Cờ thi đua của Chính phủ; kết nạp 14 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên từ nguồn học sinh – cán bộ đoàn ưu tú.

Đại hội đề ra mục tiêu, phương hướng với các chỉ tiêu chủ yếu: Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn; đảng viên có trình độ trung cấp chính trị 50%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT Quốc gia 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 98%; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 98%; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;…

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 Dương Thị Hồng Gấm ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ nhà trường. Đồng chí đề nghị các đại biểu thảo luận, phân tích sâu sắc các hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó xây dựng các giải pháp khắc phục để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Với vị trí là một trường trung tâm của một quận trung tâm, Đảng bộ nhà trường phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc góp phần xây dựng Quận 1 trở thành đô thị thông minh; tập trung xây dựng hình ảnh của một trường học văn minh, hiện đại; tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tập trung xây dựng môi trường học tập thân thiện đáp ứng mục tiêu trường học hạnh phúc, hướng đến đào tạo học sinh “vừa hồng, vừa chuyên”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn, xây dựng Đảng bộ, các chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/ BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; thường xuyên giám sát, kiểm tra, ngăn ngừa đảng viên có dấu hiệu vi phạm; nâng cao tính chiến đấu, giữ gìn đoàn kết nội bộ trên tinh thần tự phê bình và phê bình;…

Cấp ủy cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện, trong đó xác định những trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng chi bộ, đảng viên; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành; mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên nhà trường phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ trường đề ra.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ trường đã bầu đồng chí Bùi Minh Tâm tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

N.T