Đảm bảo chi trả kịp thời trong thực hiện chính sách người có công

0

Ngày 25/5/2022, đoàn thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do Trưởng phòng Thanh tra người có công Lê Văn Thu làm trưởng đoàn đến làm việc về kết quả thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; công tác quản lý sử dụng kinh phí ưu đãi người có công trên địa bàn Quận 1. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Mai Thị Hồng Hoa; Trưởng phòng Lao động – ThươngBinh và Xã hội Quận 1 Phạm Thị Thu Giang; phó chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách chính sách người có công 10 phường.

Theo báo cáo, giai đoạn 2019 – 2021, công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách được Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận  1 quan tâm chỉ đạo và điều hành tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở nhằm thực hiện tốt chính sách chăm lo các diện chính sách.

Trong các dịp lễ, Tết, các đơn vị chủ động phối hợp các ngành, UBND 10 phường triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo, đảm bảo đúng diện, đúng mức hưởng và kịp thời.

Công tác xã hội hóa chăm sóc cho người có công cách mạng được thực hiện với sự phối hợp đồng bộ và quan hệ tốt với các ngành liên quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đoàn thể và UBND phường chăm lo tốt các diện chính sách có công, giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn về đời sống, việc làm, vay vốn làm ăn, xây dựng, sửa chữa nhà…, góp phần nâng cao mức sống của gia đình chính sách có công.

Công tác kiểm tra giám sát về thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công và quản lý quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” được thực hiện thường xuyên. Hàng năm đều tổ chức đoàn kiểm tra tại UBND phường, không để phát sinh tiêu cực trong việc thực hiện chế độ chính sách người có công cách mạng. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đội ngũ cán bộ thể hiện tốt vai trò, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy trong công việc, hướng dẫn diện chính sách chu đáo; lập hồ sơ và giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo chính sách được hưởng các chế độ Nhà nước quy định.

Đoàn cũng tiến hành gặp gỡ, tiếp xúc các trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của các phường.

Kết thúc buổi làm việc, Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thu ghi nhận, đánh giá cao về công tác chính sách người có công được thực hiện đảm bảo và kịp thời, chăm lo tốt các diện chính sách, giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn về đời sống, đảm bảo đúng quy định pháp luật trong quản lý sử dụng kinh phí ưu đãi người có công và công tác lưu trữ hồ sơ chi trả….

                                                                                                                        N.T