Ngày 30/7/2008, phường Cầu Kho tổ chức Đại hội đại biểu Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam nhiệm kỳ VII (2008 – 2013) với sự tham dự của đại diện Quận ủy – UBMTTQ quận cùng Đảng ủy – HĐND – UBND -– các ban ngành đoàn thể phường và khách mời.


Nhiệm kỳ qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và hỗ trợ của UBND, Mặt Trận Tổ Quốc phường chủ động làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, tổ chức thực hiện tốt những mặt công tác trọng tâm, phát huy vai trò trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Vì người nghèo”…. Chủ động xây dựng chương trình phối hợp với chính quyền và các đoàn thể thành viên, làm điểm mô hình Tổ cán sự an sinh xã hội được Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố nhân rộng, đặc biệt là thực hiện cơ bản thành công mô hình hỗ trợ vốn cho các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng và người thân gia đình đối tượng. Thực hiện tốt chức năng giám sát trong việc giải quyết các kiến nghị, bức xúc của cử tri, phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng người dân và giám sát quá trình giải quyết các kiến nghị của các cơ quan chức năng. Phối hợp Chi hội Luật gia, Tư pháp phường xây dựng kế hoạch và chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, từng bước nâng cao nhận thức và kiến thức pháp luật cho người dân ở địa phương.


Đại hội đã đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ tới: Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong mọi tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, từng bước đổi mới phương thức hoạt động Mặt Trận Tổ Quốcnbsp; và Ban công tác mặt trận ở khu phố. Đại hội đã bầu ra 33 thành viên UBMTTQ Việt Nam nhiệm kỳ VII (2008 – 2013) và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.