Đại hội Chi bộ Văn phòng UBND Quận 1 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2025

3

Ngày 28/9/2022, Chi bộ Văn phòng UBND Quận 1 tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có các đồng chí: Lê Đức Thanh, Phó Bí thư Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Quận 1, Chủ tịch UBND Quận 1; Mai Thị  Hồng Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Quận 1, Phó Chủ tịch UBND Quận 1; Nguyễn Duy An, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 1; Vũ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND Quận 1; Bùi Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Quận 1.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ Văn phòng UBND Quận 1 từng bước được đổi mới để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Chi bộ luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo điều kiện thuận lợi để tất cả đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng trong tổ chức và sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Chi bộ lãnh đạo cán bộ đảng viên phát huy năng lực, từng đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đấu tranh với các biểu hiện nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “những điều đảng viên không được làm”; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo chuyên đề từng năm phù hợp với đặc điểm tình hình của Chi bộ.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, chú trọng khắc phục chủ nghĩa cá nhân, tự giác, tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, phong cách lãnh đạo, đặc biệt là thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lý, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị theo Quy định số 08-QĐi/TW.

Duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý. Nội dung và hình thức tổ chức sinh hoạt đảm bảo đúng hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương; thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ đảng viên, công chức và người lao động.

Chi bộ và tập thể Chi ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn bộ phận Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND Quận 1, Chi đoàn TNCS vận động đoàn viên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chủ động tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị; tích cực tham gia các hoạt động phong trào do cơ quan phát động và tổ chức.

Lãnh đạo thực hiện việc tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, 6 tháng và năm cho Thường trực UBND quận; thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, công tác lễ tân, đối ngoại; quản lý tốt cơ sở vật chất của UBND Quận 1; thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công cơ quan. Trong 2 năm, đã tiết kiệm được 6.684.957.552 đồng.

Tham mưu, giúp UBND quận thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về dân tộc; tổ chức thăm hỏi các đồng bào thiểu số tiêu biểu, có uy tín trong xã hội cũng như những hộ khó khăn trong các dịp Lễ, Tết, các lễ kỷ niệm của các dân tộc, các cơ sở tôn giáo của đồng bào dân tộc Chăm, Khmer, Hoa, như tham mưu UBND Quận 1 phối hợp triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho các diện chính sách, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 gồm 342 suất quà với tổng số tiền là 152.500.000 đồng; thăm và tặng quà cho 4 Thánh đường Hồi giáo và chăm lo cho 20 hộ người Chăm có hoàn cảnh khó khăn; chương trình Trung thu “Đêm trăng cổ tích lần 13, tặng quà Trung thu cho 400 em thiếu nhi với giá trị 250.000 đồng/suất. Triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho các diện chính sách, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 gồm 259 suất với tổng số tiền 196.900.000 đồng;…

Chi bộ đã lãnh đạo Ban tiếp công dân triển khai thực hiện công tác tiếp công dân theo đúng quy định pháp luật, xây dựng và chuẩn bị tài liệu để chủ tịch, các phó chủ tịch UBND quận tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tuần và đột xuất; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tuân thủ quy trình ISO tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Quận 1; qua tổ chức thực hiện đã tiếp nhận và trả kết quả được 1.081.478 hồ sơ hành chính, trong đó có 86.635 trường hợp giải quyết hồ sơ trực tuyến ở mức độ 3, 4. Hiện tại, quận đã cung ứng được 47 thủ tục hành chính mức độ 3, 4 – đạt tỷ lệ 100% đối với thủ tục hành chính đủ yêu cầu điều kiện thực hiện mức độ 3, 4; tỷ lệ người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có sự chuyển biến mạnh và ổn định trong 02 năm –  đạt tỷ lệ 100%; Quận 1 đã xây dựng, hoàn thiện Quy chế vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh của quận, làm cơ sở để các đơn vị tham mưu thực hiện đề án có hiệu quả… Trong nhiệm kỳ, chi bộ đều đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để xây dựng chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; cán bộ đảng viên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ cao, có phương thức lãnh đạo đổi mới, khoa học và toàn diện để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tham mưu các giải pháp để lãnh đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tập trung tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước;…

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Quận 1 Bùi Văn Thịnh gợi ý Đại hội thảo luận tập trung vào các nội dung trọng tâm, như công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra giám sát, cải cách hành chính; triển khai quả có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW;…

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND Quận 1 Lê Đức Thanh cho rằng văn kiện đại hội đánh giá rất rõ, thẳng thắn quá trình công tác trong thời gian qua của Chi bộ; tính tự phê bình rất cao. Đồng chí lưu ý trong thời gian tới, trong sinh hoạt chi bộ nên chuẩn bị nội dung ngắn gọn, đầy đủ. Đồng chí cũng chia sẻ khó khăn về công tác chuyên môn của đảng viên trong văn phòng, động viên các đảng viên cố gắng chỉn chu, tỉ mỉ để hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ về công tác chuyên môn, tham mưu cho lãnh đạo UBND quận mà trong tất cả khâu tổ chức các hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Duy An mong rằng Đại hội mạnh dạn điều chỉnh chỉ tiêu công tác phát triển đảng, để cùng Đảng ủy, chính quyền hoàn thành chỉ tiêu trong nhiệm kỳ của Đảng bộ. Trong nhiệm kỳ tới, chọn nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú như về nguồn, thăm chiến khu… để nội dung sinh hoạt có ý nghĩa, cũng như động viên tinh thần cho cán bộ, công nhân viên tham gia sinh hoạt chuyên đề để hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Đại hội bầu Cấp ủy Chi bộ Văn phòng UBND Quận 1 nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 5 đồng chí, đồng chí Lê Tiến Sĩ, Chánh Văn phòng UBND Quận 1 được tín nhiệm trúng cử Bí thư Chi bộ.

N.T