Đại hội Chi bộ Trường THCS Văn Lang nhiệm kỳ 2022 – 2025

5

Ngày 28/9/2022, Chi bộ Trường THCS Văn Lang tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Châu Tuyên – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Phạm Xuân Khánh – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định; Văn Công Hải Triều, Phó Bí thư Đảng ủy phường Tân Định cùng toàn thể đảng viên chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, 100% đảng viên chi bộ đều có bản lĩnh chính trị, ý thức học tập, không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn vượt chuẩn, chủ động đổi mới phương pháp, hình thức, không gian dạy học, có khả năng ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào việc soạn giảng. Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đều giữ vững lập trường chính trị, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đoàn kết nội bộ. Chi bộ kịp thời chỉ đạo Đoàn TNCS lập trang Facebook Chi đoàn Văn Lang để định hướng nâng cao nhận thức chính trị cho học sinh, tránh bị lôi kéo, qua đó nắm bắt các thông tin từ học sinh và dư luận. Tập thể Hội đồng sư phạm luôn đảm bảo dân chủ trong các hoạt động, thực hiện quy chế phối hợp giữa cán bộ quản lý với Ban Chấp hành Công đoàn, trưởng các đoàn thể, tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng cùng thảo luận thống nhất những nội dung liên quan đến kế hoạch của nhà trường; tổ chức cho công đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến đề quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, hàng năm tổ chức tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, tham gia giám sát các kế hoạch của nhà trường…

Chi bộ triển khai và nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đến đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Định lần thứ IX, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Chỉ thị 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó mỗi đảng viên đều có ý thức rèn luyện đạo đức, tác phong, ngôn phong, mỗi thầy cô giáo tiếp tục phấn đấu là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo như: Công trình thi đua học sinh Văn Lang với nếp sống văn minh đô thị, Nhật ký làm theo lời Bác…

Chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; giới thiệu bồi dưỡng 3 giáo viên vào diện quy hoạch chức danh phó hiệu trưởng; tạo điều kiện cho 3 giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý giáo dục, quản lý nhà nước, lý luận chính trị để đạt chuẩn trước khi được bổ nhiệm; kết nạp 2 đảng viên; 100% đảng viên tham gia học tập tốt các chỉ thị, nghị quyết được tổ chức ở Đảng bộ, Chi bộ và của ngành hàng năm; 100% đảng viên thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật; 100% đảng viên làm công tác dân vận, vận động đồng nghiệp nâng cao nhận thức về đảng; Chi bộ chỉ đạo tổ chức các hoạt động đoàn thể nhà trường giữ vững các danh hiệu: Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi đoàn xuất sắc và Liên đội xuất sắc nhiều năm liền…

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu phương hướng nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2022 – 2025: 100% đảng viên đăng ký cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% đảng viên sinh hoạt đầy đủ nghiêm túc; 100% đảng viên được kiểm tra giám sát theo quy định; kết nạp từ 3 – 4 đảng viên mới; chi bộ đạt xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Phạm Xuân Khánh đề nghị chi bộ: Tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường gắn với chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm chỉ tiêu pháp lệnh về chuẩn trình độ giáo viên, tuyển sinh đầu vào, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp cuối cấp, đảm bảo đủ số lượng giáo viên, nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo an toàn học đường và bồi dưỡng kỹ năng sống cho học sinh bằng nhiều hình thức phù hợp; tiếp tục duy trì nền nếp sinh hoạt trong Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề, tăng cường công tác quản lý đảng viên và phát triển ít nhất 30% đảng viên trên tổng số cán bộ giáo viên của nhà trường, tăng cường thực hiện công tác kiểm tra giám sát nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phục vụ cho cán bộ, giáo viên và học sinh; cần tập trung kiện toàn nhân sự tổ chức của các đoàn thể, quan tâm tạo điều kiện cho các đoàn thể phát triển, có những giải pháp thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới…

Đại hội đã bầu Hiệu trưởng Trường THCS Văn Lang Trần Ngọc Lâm giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

K.L