(Quanuy1hcm.org.vn) Ngày 26/7/2022, Chi bộ Trường Mầm non Tân Định tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1; Phạm Xuân Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định; Văn Công Hải Triều, Phó Bí thư Đảng ủy phường Tân Định; cùng các đảng viên chi bộ.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2020-2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Chi bộ Trường Mầm non Tân Định đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực: công tác giáo dục chính trị – tư tưởng có chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; thực hiện đúng thẩm quyền trong công tác tổ chức cán bộ. Quan tâm phân công nhiệm vụ cho đảng viên, cấp ủy viên; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy từng bước được nâng cao; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.

Đại hội đã biểu quyết phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025 với các nội dung: 100% đảng viên – cán bộ, giáo viên đạt mức đánh giá Tốt theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên được quán triệt nghị quyết Đảng các cấp; 100% đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề; chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Phạm Xuân Khánh nhấn mạnh ý nghĩa, yêu cầu của đại hội điểm; ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ 2022-2025, chi bộ tiếp tục tăng cường công tác đối thoại thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác, thường xuyên tổ chức học tập các nghị quyết, quy định chỉ thị văn bản mới…

Đại hội đã bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 thành viên; đồng chí Trần Thị Trang, Hiệu trưởng được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ; đồng chí Trần Thị Minh Hoa, Phó Hiệu trưởng giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ.

Kiều Trinh