Đại hội Chi bộ Trường Mầm non Hoa Quỳnh nhiệm kỳ 2022 – 2025

0

Ngày 5/8/2022, Chi bộ Trường Mầm non Hoa Quỳnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có các đồng chí: Phạm Xuân Khánh, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định; Văn Công Hải Triều, Phó Bí thư Đảng ủy phường Tân Định; Nguyễn Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Định và cùng 11 đảng viên trong chi bộ tham dự.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 với nhiều khó khăn, thách thức do diễn biễn biến phức tạp của dịch Covid 19, Chi bộ Trường Mầm non Hoa Quỳnh đã nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và gặt hái được nhiều thành quả trong công tác giáo dục chính trị – tư tưởng gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; quan tâm, sâu sát trong việc bồi dưỡng, quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên, cấp ủy viên; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Chi bộ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy ngày càng được nâng cao; đảm bảo tính tiên phong, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.

Đại hội đã biểu quyết phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025 với các nội dung: 100% Đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên đạt lao động tiên tiến, 3 chiến sĩ thi đua; phát triển được ít nhất 2 đảng viên mới;…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Phạm Xuân Khánh chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng thời chỉ đạo, định hướng một số nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022 – 2025 như sau: Chi bộ tiếp tục tăng cường công tác đối thoại thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác, thường xuyên tổ chức học tập các nghị quyết, quy định, chỉ thị, văn bản mới…

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Trường Mầm non Hoa Quỳnh nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 3 đồng chí. Trong đó, đồng chí Phạm Thị Vân, Hiệu trưởng được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; Đặng Thị Thúy Trang, Phó Hiệu trưởng giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Thúy Trang