Đại hội Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lư nhiệm kỳ 2022 – 2025

0

Ngày 17/09/2022, Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự đại hội có các đồng chí: Bùi Thị Thuý Hiền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1; Lý Văn Huệ, Đảng ủy viên phường Bến Nghé, Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Hoà Bình; cùng tất cả đảng viên trong chi bộ.

Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lư có 12 đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến các mặt hoạt động của chi bộ. Tuy nhiên vượt qua khó thăn, thách thức, chi bộ đã lãnh đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn tạo được sự thống nhất, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết, đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; lãnh đạo đảng viên, giáo viên, nhân viên chủ động phát hiện đấu tranh, ngăn ngừa có hiệu quả với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, nói và làm trái quan điểm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Đại hội đã thảo luận những vấn đề quan trọng, phù hợp với tình hình thực tế đơn vị để triển khai trong nhiệm kỳ 2022 – 2025 gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên và thực hiện nhiệm vụ ngành Giáo dục và Đào tạo.

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lư nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 03 đồng chí trong đó đồng chí Phan Mỹ Hà tái đắc cử và tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Chi bộ. 

Mỹ Dung