Đại hội Chi bộ Quân sự phường Bến Nghé nhiệm kỳ 2022 – 2025

5

Ngày 9/9/2022, Chi bộ Quân sự phường Bến Nghé tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đến dự có các đồng chí: Trung tá Nguyễn Văn Ngo, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự Quận 1; Phạm Tấn Kính, Phó Bí thư Đảng ủy phường; đại diện các ban, ngành, đoàn thể phường và 15 đảng viên trong Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Quân sự phường được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh, giáo dục chính trị, tham mưu thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng kế hoạch chiến đấu phòng thủ, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tham gia tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân. Chi bộ lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương, là một trong những lá cờ đầu trong phong trào “Thi đua quyết thắng” của lực lượng vũ trang Quận 1. Trong nhiệm kỳ, chi bộ phát triển được 3 đảng viên mới.

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Chi bộ Quân sự phường nhiệm kỳ 2022 – 2025. Trong đó, tập trung một số chỉ tiêu: 100% đảng viên chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; 100% đảng viên tham gia học tập nghị quyết, thông tin thời sự do Đảng ủy phường tổ chức; hàng năm giữ vững chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả công tác phát triển Đảng và chất lượng kết nạp đảng viên, phấn đấu kết nạp, giới thiệu kết nạp 3 đảng viên mới; tham mưu Đảng ủy – UBND phường tổ chức thực hành diễn tập phương án phòng thủ hàng năm đạt hiệu quả cao; giao quân nghĩa vụ quân sự đạt 100%;…

Phát biểu tại đại hội, Trung tá Nguyễn Văn Ngo, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 đánh giá cao Chi bộ Quân sự phường Bến Nghé đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, chi bộ tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung như: Quán triệt và nhận thức sâu sắc hơn nữa nghị quyết của Đảng các cấp, quán triệt, cụ thể hóa sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ trong tham mưu, đề xuất Đảng ủy – UBND phường thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; triển khai thực hiện tốt các mô hình, các phong trào nhằm xây dựng hình ảnh người dân quân tiêu biểu, mẫu mực, trách nhiệm, xây dựng hình ảnh xứng danh Bộ đội Cụ Hồ…

Phó Bí thư Đảng ủy phường Phạm Tấn Kính biểu dương nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Chi bộ Quân sự phường trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục đưa ra các giải pháp, thực hiện tốt nhiệm vụ đối với lực lượng chính trị của phường, xây dựng Đảng, chính quyền, cải cách hành chính phù hợp tình hình mới hiện nay; tăng cường đấu tranh, phản bác trên mạng xã hội để kịp thời ngăn chặn các thế lực thù địch và các hoạt động chống phá; tăng cường vận động nhân dân tham gia hoạt động phong trào, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nề nếp chính quy…

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Quân sự phường Bến Nghé nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 3 đồng chí; bầu đồng chí Thái Thị Kim Thanh, Bí thư Đảng ủy phường tiếp tục giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ; bầu đồng chí Ngô Minh Luân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường tiếp tục giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Chi bộ.

H.Y