Đại hội Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1 nhiệm kỳ 2022 – 2025

6

Ngày 8/9/2022, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1 tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có các đồng chí: Mai Thị Hồng Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền Quận 1, Phó Chủ tịch UBND Quận 1; Ngô Hải Yến, Trưởng Phòng Nội vụ Quận 1; cùng toàn thể đảng viên chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung việc đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt đến các đảng viên chủ động nghiên cứu, đọc và chia sẻ các tin bài trên trang cộng đồng Cột cờ Thủ Ngữ, Trái tim Thành phố, các trang tuyên truyền chính thống, thực hiện nghiêm về quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; 100% đảng viên chi bộ có ý thức rèn luyện tư tưởng chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương của Đảng…

Hiện Chi bộ có 11 đảng viên, trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 có 100% đảng viên nghiêm túc thực hiện sự phân công của Chi bộ, kết quả phân tích chất lượng chi bộ hàng năm đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 11/11 đảng viên được xếp lại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên được giới thiệu sinh hoạt theo Quy định 213/QĐ-TW; 100% đảng viên thực hiện đăng ký kế hoạch hành động về tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của cá nhân từng năm gắn với việc khắc phục tồn tại hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; 100% đảng viên thực hiện đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác hàng năm và toàn khóa; 100% đảng viên chi bộ tham dự nghiêm túc hội nghị triển khai quán triệt các văn bản nghị quyết của Đảng; trong nhiệm kỳ đã kiểm tra giám sát 4 đảng viên, không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật…

Tham mưu UBND quận hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ do Quận ủy –  UBND quận, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Sở Du lịch TPHCM giao; đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tạo điểm nhấn độc đáo trong lòng du khách trong và ngoài nước, góp phần định hình thương hiệu du lịch Quận 1 gắn với quá trình hình thành phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả trong nhiệm kỳ, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1 đã lãnh đạo đơn vị đạt nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu như: Tập thể lao động xuất sắc 2 năm liên tục 2020 – 2021; Cờ thi đua của UBND TPHCM năm 2020; Cờ đơn vị dẫn đầu ngành của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch năm 2021; Huân chương Lao động hạng 2 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2021; 100% công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 7 lượt công chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 7 cá nhân nhận bằng khen UBND TPHCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục.

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, cụ thể: 100% đảng viên tham gia học tập nghị quyết thời sự chuyên đề; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên thực hiện đăng ký về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì thực hiện phong trào “mỗi ngày 15 phút đọc sách, mỗi tuần 1 bài viết, mỗi tháng 1 câu chuyện, mỗi quý 1 chuyên đề, mỗi năm thực hiện hành trình đến 1 địa chỉ đỏ”; phấn đấu kết nạp 1 đảng viên; phấn đấu hoàn thành đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 – 2025: 100% khu phố đạt chuẩn khu phố văn hóa. 10/10 phường được ghi nhận, công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa 98% trên tổng số đăng ký. Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 85% trên tổng số đăng ký. Gia đình đạt chuẩn văn hóa 96%. Người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao phấn đấu đạt 41 – 43%. Hộ gia đình luyện tập thể dục thể thao 25%. Đến cuối nhiệm kỳ vận động tăng 30% cơ sở thuộc các loại hình dịch vụ du lịch khác.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền Quận 1 Mai Thị Hồng Hoa đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Phỏng Văn hóa và Thông tin Quận 1 thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảng viên về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan, nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống dịch Covid-19, đăng ký tiêm vắc xin Covid 19 đúng thời hạn theo khuyến cáo và cơ quan y tế; tăng cường các hoạt động của đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm; xây dựng quy chế làm việc của chi bộ, cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình, kế hoạch và quán triệt phổ biến đến toàn thể đảng viên, công chức thống nhất nhận thức trong hành động thực hiện nghị quyết của Đảng….

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1 nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 3 đồng chí, đồng chí Đỗ Thị Ánh Tuyết tái đắc cử Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Lệ đắc cử Phó Bí thư Chi bộ.

K.L