Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý Đô thị Quận 1 lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2025

0

Ngày 23/9/2022, Chi bộ Phòng Quản lý Đô thị Quận 1 tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Quận 1 và các đảng viên chi bộ.

Kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Phòng Quản lý Đô thị Quận 1 thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tập trung đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt đến đảng viên chủ động nghiên cứu đọc và chia sẻ các tin bài trên trang Cột cờ Thủ Ngữ, Trái tim thành phố, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và đạo đức công vụ; thực hiện tốt Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, qua đó 100% đảng viên chi bộ có ý thức rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của đảng.

Chi bộ hiện có 9 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị; 100% đảng viên đều có trình độ đại học (trong đó có 2 đảng viên trình độ thạc sĩ); 2 đảng viên trình độ cao cấp chính trị; 8 đảng viên trung cấp chính trị; 100% đảng viên nghiêm túc thực hiện sự phân công của Chi bộ. Kết quả phân tích chất lượng chi bộ hàng năm đều đạt hoàn toàn tốt nhiệm vụ trở lên; 9/9 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 1 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên được giới thiệu sinh hoạt theo Quy định 213-QĐ/TW đều được cấp ủy địa phương nhận xét tốt; 100% đảng viên chi bộ nghiêm túc tham dự triển khai Kết luận số 01-KL/TW, Kết luận số 21-KL/TW của hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống”; 100% đảng viên thực hiện đăng ký kế hoạch hành động để tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm gắn với việc khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII…

Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo hướng dẫn của các sở, ngành thành phố trong công tác tiếp tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; thực hiện chương trình chỉnh trang về phát triển đô thị giai đoạn 2020 – 2025, cụ thể: Đầu tư xây dựng mới Chung cư số 128 đường Hai Bà Trưng phường Đa Kao, Chung cư số 23 đường Lý Tự Trọng phường Bến Nghé, Chung cư số 155-157 Bùi Viện phường Phạm Ngũ Lão, Chung cư Lô E 518 đường Võ Văn Kiệt phường Cầu Kho; đầu tư nâng cấp vỉa hè; hoàn thành 100% các hộ dân trên địa bàn Quận 1 sử dụng nước sạch; làm tốt công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, cải cách hành chính, quản lý nhà ở và công sở, quy hoạch xây dựng – cấp phép xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; giải quyết các đơn thư phản ánh kiến nghị…

Phương hướng nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: 100% đảng viên tham gia học tập nghị quyết, thời sự, chuyên đề do Đảng ủy tổ chức; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở nên; 100% đảng viên đăng ký thực hiện ít nhất một nội dung/năm về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% đảng viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch hành động và bản cam kết hàng năm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW và các Quy định của Đảng; phấn đấu kết nạp 1 đảng viên; lãnh đạo hoàn thành 100% nhiệm vụ theo kế hoạch hàng năm…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Cơ quan Chính quyền Quận 1 Bùi Văn Thịnh đề nghị Chi bộ cần đánh giá công tác phát triển đảng viên cụ thể hơn; kết quả mức độ hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục hạn chế khó khăn; đẩy mạnh quan tâm công tác chính trị tư tường cho cán bộ, đảng viên, duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ để xây dựng đoàn kết và phát huy tính dân chủ trong Chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong Chi bộ và người đứng đầu trong đơn vị, tránh buông lỏng quản lý, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng được lãnh đạo từ Trung ương đến các chi bộ quan tâm.

Chi bộ cần quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị như: Công tác cải cách hành chính, quy hoạch xây dựng, đề ra giải pháp để tham mưu UBND thực hiện tốt công tác chuyên môn của đơn vị; bầu cấp ủy mới đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, có chuyên môn, đạo đức tốt để lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ; cấp ủy mới cần rà soát xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy và các đảng viên, thể hiện sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; quan tâm hơn chỉ tiêu phát triển đảng, cần cân đối, rà soát bổ sung nguồn kết nạp đảng viên, đề nghị trong nhiệm kỳ chi bộ bổ sung kết nạp ít nhất 2 đảng viên để đảm bảo chỉ tiêu chung của Chi bộ, Đảng bộ…

Đại hội đã bầu Cấp ủy Chi bộ Phòng Quản lý Đô thị Quận 1 nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thành Phát đắc cử Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Phước Thành đắc cử Phó Bí thư Chi bộ.

K.L