Đại hội Chi bộ Phòng Nội vụ Quận 1 nhiệm kỳ 2022 – 2025

0

Ngày 9/9/2022, Chi bộ Phòng Nội vụ Quận 1 tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có đồng chí Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền Quận 1, Chủ tịch UBND Quận 1 cùng các đảng viên chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Phòng Nội vụ Quận 1 đã lãnh đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, đấu tranh chống lại các biểu hiện sai trái quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao; thường xuyên tự phê bình và phê bình; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên chi bộ có ý thức rèn luyện tư tưởng chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương của Đảng.

Chi bộ hiện có 12 đảng viên chính thức, 100 % tốt nghiệp đại học, trong đó có 5 thạc sĩ, 3 cao cấp chính trị, 9 trung cấp chính trị. Trong nhiệm kỳ, đảng viên được tạo mọi điều kiện thuận lợi để tham gia học tập, nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết, chính sách pháp luật. Kết quả phân tích chất lượng chi bộ hàng năm đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 11/11 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên việc giới thiệu sinh hoạt theo Quy định 213.

Chi bộ “Đẩy mạnh thực hiện văn hóa ứng xử” và đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu của đơn vị; xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức đẹp trong mắt người dân; 100% đảng viên chi bộ tham dự nghiêm túc hội nghị triển khai quán triệt các văn bản nghị quyết của Đảng, Kết luận số 01 và số 21 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 100% đảng viên thực hiện đăng ký kế hoạch hành động để tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của cá nhân.

Chi bộ đã lãnh đạo tham mưu UBND Quận 1: Thực hiện phân bổ biên chế hành chính, số lượng người làm việc, số hợp đồng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 1; tổ chức tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; ban hành 268 quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân, tổng số tập thể, cá nhân được khen 10.188 trường hợp, trong đó khen thưởng 3.438 tập thể, 6.750 cá nhân với tổng kinh phí khen thưởng 8.200.790.000 đồng; UBND quận phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;…

Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: 100% đảng viên tham gia học tập nghị quyết, thời sự, chuyên đề do Đảng ủy tổ chức; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên đăng ký thực hiện ít nhất 1 nội dung/1 năm về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% đảng viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch hành động và bản cam kết hàng năm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 -CT/TW và các chỉ thị, quy định của Đảng; phấn đấu kiểm tra ít nhất 2 đảng viên, giám sát 2 đảng viên; phấn đấu kết nạp 1 đảng viên; lãnh đạo hoàn thành 100% các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đề ra hàng năm…

Tại đại hội, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền Quận 1 Lê Đức Thanh phát biểu biểu dương những kết quả mà Chi bộ đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và cấp ủy có sự thay đổi lớn nhưng các đồng chí đã cùng lãnh đạo Phòng Nội vụ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã đề ra, tập thể đơn vị luôn đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt chức năng tham mưu UBND quận về công tác cán bộ, công tác cải cách hành chính, công tác thi đua- khen thưởng; công tác tín ngưỡng – tôn giáo và công tác văn thư-lưu trữ trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND Quận 1.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, đề nghị Chi bộ cần quan tâm lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Mỗi cán bộ, công chức Phòng Nội vụ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, phẩm chất chính trị, có thái độ kiên quyết đấu tranh với hành vi tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, đảm bảo nền nếp, chế độ sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hàng năm đối với công chức, đảng viên, kịp thời ngăn ngừa, hạn chế không để xảy ra tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu; lãnh đạo đơn vị chủ động tham mưu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ngành nội vụ hàng năm đảm bảo đúng quy định, hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch năm;…

Đại hội đã bầu Cấp ủy Chi bộ Phòng Nội vụ Quận 1 nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 3 đồng chí, đồng chí Ngô Hải Yến tái đắc cử Bí thư Chi bộ, đồng chí Võ Thị Hồng Yến đắc cử Phó Bí thư Chi bộ.

K.L