Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

2

Ngày 28/9/2022, Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quận 1 tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đến dự có các đồng chí: Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1; Mai Thị Hồng Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Quận 1; Bùi Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Quận 1 và 15 đảng viên của Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Phòng GD&ĐT Quận 1 cùng với lãnh đạo và tập thể đơn vị đoàn kết thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, làm tốt chức năng tham mưu cho UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo.

Đảng viên chi bộ nghiêm túc học tập, nghiên cứu điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 100% đảng viên thực hiện tốt việc cam kết, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được Sở GD&ĐT TPHCM đánh giá là đơn vị duy nhất khối Phòng GD&ĐT đạt điểm thi đua tối đa. Trong đó, năm học 2019 – 2020 đạt 1000/1000 điểm (nhận Cờ thi đua Chính phủ); năm học 2020 – 2021 đạt 900/900 điểm (nhận Cờ thi đua thành phố); năm học 2021 – 2022 đạt 1000/1000 điểm.

Đại hội đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; gương mẫu thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp… Các chỉ tiêu cụ thể: 100% cán bộ, đảng viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt chương trình giáo dục phổ thông lớp 3, 4, 5, 7, 8, 9; đạt 95% giáo viên mầm non đạt chuẩn cao đẳng sư phạm; 95% giáo viên tiểu học đạt trình độ cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên; 95% giáo viên trung học cơ sở đạt trình độ cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên; 100% cơ sở giáo dục xây dựng gương điển hình học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; phấn đấu kết nạp 2 đảng viên.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu đánh giá cao nỗ lực của Chi bộ Phòng GD&ĐT Quận 1 đã lãnh đạo đơn vị luôn đạt lá cờ đầu của Thành phố. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, góp phần xây dựng công dân Quận 1 trở thành con người Việt Nam yêu nước, yêu hòa bình, yêu chủ nghĩa xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó, Chi bộ tiếp tục quan tâm trong công tác: Phòng chống tham nhũng, tiêu cực; có giải pháp tiếp tục nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng chính trị, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phát huy lòng yêu nghề, tinh thần cống hiến, truyền cảm hứng cho học sinh; cụ thể hóa 5 điều Bác Hồ dạy một cách thực tiễn trong nhà trường;…

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Quận 1 Bùi Văn Thịnh biểu dương kết quả đạt được của Chi bộ Phòng GD&ĐT Quận 1 trong nhiệm kỳ qua và đề nghị nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt về: Công tác chính trị tư tưởng; sinh hoạt chi bộ đảm bảo nâng cao chất lượng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, rà soát làm tốt công tác quy hoạch và phát triển đảng; kiểm tra, giám sát ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng; tham mưu tốt cho UBND quận trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục;…

Đại hội đã bầu Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 3 đồng chí; bầu Trưởng Phòng GD&ĐT Quận 1 Lê Thị Bình tiếp tục giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ và bầu Phó Trưởng Phòng GD&ĐT Quận 1 Trần Đức Hạnh Quỳnh tiếp tục giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Chi bộ.

H.Y