Ngày 22/7/2022, Chi bộ Khu phố 4 – phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có các đồng chí: Lê Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường; Lê Hồng Quang, Chủ tịch UBND phường; Trần Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi ủy, Chi bộ đã tích cực tuyên truyền vận động đảng viên trong chi bộ, quần chúng nhân dân trong khu phố tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; Chi bộ làm tốt công tác công tác chăm lo người nghèo và gia đình chính sách, hàng năm vận động các mạnh thường quân được 38 triệu đồng, kết hợp cùng Ủy ban MTTQ phường và quận chăm lo ngày Tết, ngày lễ mỗi hộ được 500.000 đồng, 01 phần quà và 5 kg gạo, không để một hộ nào thiếu đói.

Nghiêm túc thực hiện đầy đủ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ hàng tháng; tổ chức tổ chức thảo luận chuyên đề 4 lần; sưu tầm được 8 mẫu chuyện hay về Chủ tịch Hồ Chí Minh sát thực tế chi bộ, khu phố; tổ chức cho mỗi đảng viên tự liên hệ soi rọi gắn với học tập Nghị quyết Trung ương 4.

Chi bộ tập trung giám sát thường xuyên đảng viên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt việc tu dưỡng và rèn luyện; tuyên truyền và lãnh đạo tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND Thành phố, công tác phòng chống dịch Covid-19, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu phố, không xảy ra tình hình trộm cắp.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy Lê Thanh Tuấn yêu cầu thường xuyên quan tâm công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên chi bộ; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng và ban hành nghị quyết, công tác tự phê bình và phê bình, phát huy tính tiên phong gương mẫu của đảng viên; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện sai phạm, giữ vững kỷ luật kỷ cương trong Đảng

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng gia đình văn hoá, khu phố văn hoá; phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; lựa chọn bầu các đồng chí có năng lực, đủ tiêu chuẩn, trách nhiệm vào cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội bầu ra Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 5 thành viên; đồng chí Nguyễn Văn Mạnh được tín nhiệm tái cử Bí thư Chi bộ Khu phố 4 nhiệm kỳ 2022-2025.

                                                                                      N.T