(Quanuy1hcm.org.vn) – Ngày 28/7/2022, Chi bộ Khu phố 3, phường Cô Giang tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có các đồng chí: Bùi Minh Tiến, QUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1; Lê Thu Huyền, Bí thư Đảng ủy phường; Huỳnh Minh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường.

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ thường xuyên tăng cường công tác giáo dục, quán triệt đến từng đảng viên thực hiện tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, phát huy được vai trò của đảng viên; đảng viên chi bộ tham dự nghiêm túc các hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết. Chi ủy cụ thể hóa chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, phường, chi bộ và cụ thể hóa chỉ tiêu thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình của khu phố, tạo sự đồng thuận của đảng viên, nhân dân khu phố. Đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào địa phương; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận của nhân dân, củng cố được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; đảng viên nòng cốt tham gia viết, chia sẻ và đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc hại, xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; vận động, tuyên truyền quần chúng tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; phát động 100% hộ cư trú tham gia đăng ký thực hiện gia đình văn hóa, đến nay khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa 15 năm liên tục.

Chi bộ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, nội dung sinh hoạt, chi ủy triển khai đầy đủ các văn bản theo yêu cầu; thực hiện nghiêm quy định quản lý đảng viên; 100% tổ dân phố đi vào hoạt động nề nếp, duy trì được sinh hoạt khu phố định kỳ; thực hiện phân công đảng viên tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động các đoàn thể. Trong nhiệm kỳ đã xem xét kết nạp 1 đảng viên.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Lê Thu Huyền đề nghị nhiệm kỳ tới, tiếp tục quan tâm công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; đoàn kết thống nhất trong cán bộ đảng viên; tăng cường học tập, quán triệt các nghị quyết; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác tự phê bình và phê bình; phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác kiểm tra giám sát; tiếp tục thực hiện Đề án 05 về tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên internet, mạng xã hội; tuyên truyền trong nhân dân về các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch;…

Đại hội bầu ra Chi ủy Chi bộ Khu phố 3 gồm 3 thành viên; đồng chí Võ Xuân An được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

                                                                                                N.T