Đại hội Chi bộ Khu phố 1 phường Nguyễn Thái Bình lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025

3

Ngày 8/9/2022, Chi bộ Khu phố 1 phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có Bí thư Đảng ủy phường Lê Thanh Tuấn.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ đã lãnh đạo xây dựng khu phố, tổ dân phố thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm sinh hoạt thường xuyên; Cấp ủy, Ban điều hành luôn đi sát quần chúng, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng quần chúng, lãnh đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và các quy ước của cộng đồng dân cư…; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, khuyến học; xây dựng khu phố, tổ dân phố, hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa.

Chi bộ đã lãnh đạo công tác tuyên truyền vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; thực hiện nghiêm quy chế hoạt động, nền nếp sinh hoạt chi bộ, chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ và nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Đảng viên chi bộ luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng viên trong chi bộ có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh, gương mẫu và đoàn kết tạo được niềm tin trong lực lượng cán bộ, công chức và nhân dân; đoàn kết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi suy thoái về  tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mỗi chi ủy viên được phân công luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, thực hiện đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách thông qua việc mỗi đồng chí trong chi ủy, mỗi đảng viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng ngay từ đầu năm. Tình hình an ninh chính trật tự an toàn xã hội, công tác phòng chống cháy nổ được giữ vững, công tác chăm lo các hộ nghèo, gia đình chính sách được chi bộ quan tâm.

Thường xuyên quán triệt cho các đảng viên nắm rõ 19 điều đảng viên không được làm, gắn chặt công tác tự phê bình và phê bình trong việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng để từng đảng viên soi rọi lại mình. Tập thể chi ủy chi bộ luôn đoàn kết, trong nội bộ không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, trong sinh hoạt đảng luôn đảm bảo tính dân chủ, công khai minh bạch. Ban công tác Mặt trận, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Người cao tuổi đảm bảo sinh hoạt định kỳ, động viên thăm hỏi các hội viên khi đau yếu, động viên gương mẫu trong việc chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm cho con cháu noi theo. Phân loại hàng năm, các chi hội khu phố 1 đều đạt loại khá, xuất sắc.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, chi bộ tiếp tục quán triệt phổ biến kịp thời mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và mọi chỉ thị, nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên đến tận đảng viên. Đấu tranh phê phán kịp thời với mọi biểu hiện “Tự diễn biến” , “Tự chuyển hóa” và Chi bộ không có đảng viên thoái hóa, biến chất. Nắm chắc tình hình tư tưởng đảng viên và Nhân dân không để bị kẻ xấu lợi dụng kích động, lôi kéo làm việc vi phạm pháp luật. Thường  xuyên quan tâm chăm lo đời sống tinh thần vật chất đối với đảng viên khó khăn, nhất là đảng viên ốm đau và các đồng chí cách mạng lão thành. Lãnh đạo cộng đồng dân cư đoàn kết, chấp hành tốt các chủ truơng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động nhân dân thực hiện đạt kết quả cao nhất. Vận động các hộ kinh doanh, buôn bán đóng góp đầy đủ nghĩa vụ thuế và các loại quỹ, tích cực hỗ trợ việc làm cho thanh niên.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Lê Thanh Tuấn đề nghị trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ thường xuyên quan tâm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tính tiên phong gương mẫu của đảng viên; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác phát triển đảng; tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, khu phố văn hóa; đảm bảo quy chế dân chủ, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và nâng cao cảnh giác các loại tội phạm, âm mưu của các thế lực thù địch;…

Đại hội bầu ra Chi ủy Chi bộ gồm 3 đồng chí; đồng chí Trần Văn Mỹ được tín nhiệm trúng cử Bí thư Chi bộ Khu phố 1, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

                                                                   N.T