Đại hội Chi bộ Doanh nghiệp phường Nguyễn Thái Bình nhiệm kỳ 2022 – 2025

3

(Quanuy1hcm.org.vn) – Ngày 6/9/2022, Chi bộ Doanh nghiệp phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có Phó Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thị Phương Lan, cùng 14 đảng viên chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, chi bộ chú trọng cập nhật nội dung sinh hoạt phong phú, sát thực với đời sống xã hội, xu hướng phát triển kinh tế nhằm tạo không khí, môi trường phù hợp để các đảng viên tham gia đóng góp, từ đó nâng cao sức chiến đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Triển khai mô hình “Gặp gỡ và trao đổi” để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo; triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên quán triệt 27 biểu hiện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để đảng viên soi rọi bản thân; thực hiện sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ hàng tháng.

Chi bộ cùng đảng viên tham gia các phong trào do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phát động. Quan tâm công tác chăm lo, thực hiện các chính sách đãi ngộ tại các doanh nghiệp như lương, thưởng, nghỉ phép, thăm hỏi cán bộ nhân viên lúc ốm đau bệnh tật. Tại các doanh nghiệp không xảy ra tình trạng bãi công hoặc các hành động chống đối từ phía người lao động do chính sách đãi ngộ không thỏa đáng…

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, chi bộ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Làm tốt công tác vận động các đảng viên, người lao động và gia đình thực hiện tốt nội dung cuộc vận động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để đảng viên soi rọi bản thân, không vi phạm phạm 19 điều đảng viên không được làm. Xử lý nghiêm đảng viên vi phạm quy định, điều lệ Đảng. Tuyên truyên kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước giúp doanh nghiệp xây dựng và phát triển bền vững mạnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chấp hành Điều lệ, các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đại hội bầu ra Chi ủy Chi bộ gồm 3 đồng chí; đồng chí Nguyễn Quốc Cường được tín nhiệm trúng cử Bí thư Chi bộ  Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022 – 2025.

                                                                             N.T