Ngày 10/7/2022, Đại hội Chi bộ Doanh nghiệp phường Nguyễn Cư Trinh nhiệm kỳ 2022-2025 được tổ chức. Đến dự có các đồng chí: Phạm Văn Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1; Hồ Bích Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường; Nguyễn Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND phường; và 16 đảng viên được triệu tập.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2020-2022, đảng viên trong Chi bộ Doanh nghiệp chấp hành nghiêm và hoàn thành có hiệu quả đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hoàn thành nhiệm vụ nơi công tác và nơi cư trú; tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực; thực hiện tốt các đợt sinh hoạt chính trị.

Chi bộ luôn quán triệt cho từng đảng viên về mục đích xây dựng tổ chức Đảng trong công ty, doanh nghiệp, đơn vị vững mạnh. Thông qua các hoạt động của đảng viên góp phần thúc đẩy kinh doanh trong công ty, doanh nghiệp phát triển, đóng góp và sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đảng viên tham gia thực hiện công tác vận động quần chúng ở nơi công tác và nơi cư trú. Không có đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý. Nhiều năm liền, chi bộ đều đạt tiêu chuẩn chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội đã biểu quyết phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025 gồm các nội dung: 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; Chi bộ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm; phấn đấu trong nhiệm kỳ có kết nạp được đảng viên; ít nhất 85% đảng viên tham gia các buổi sinh hoạt chính trị của chi bộ; 100% đảng viên gương mẫu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; vận động đảng viên và người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật;…

Phát biểu chúc mừng đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Hồ Bích Ngọc đề nghị Chi bộ Doanh nghiệp tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi công tác nước ngoài; phát huy vai trò nêu gương của đảng viên; duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức Đảng; tham gia phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng, đẩy mạnh tự soi, tự sửa, tự nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Đảng…

Đại hội đã bầu cấp ủy Chi bộ Doanh nghiệp phường Nguyễn Cư Trinh nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí; bầu đồng chí Huỳnh Nam Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường là Bí thư Chi bộ Doanh nghiệp.

H.Y