Đại hội Chi bộ Doanh nghiệp phường Bến Nghé lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2025

1

Ngày 18/9/2022, Chi bộ Doanh nghiệp phường Bến Nghé tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có Bí thư Đảng ủy phường Thái Thị Kim Thanh.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, các đảng viên của Chi bộ tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao do phường tổ chức, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ủng hộ các loại quỹ, góc học tập; xây dựng 02 căn nhà tình thương cho người dân khó khăn ở thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng và tại thị trấn Cần Guộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Các đảng viên chấp hành đúng quy định về giữ gìn an ninh trật tự tại nơi công tác và nơi cư trú.

Chi bộ thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, ý thức cần kiệm và tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng đảng viên để giải quyết và báo cáo lên cấp trên. Chi bộ đảm bảo nội dung sinh hoạt định kỳ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, đầy đủ thông tin và sát thực tiễn. Nội dung sinh hoạt chuyên đề sát thực hoạt động doanh nhân, doanh nghiệp như: Trách nhiệm đảng viên với việc ứng xử trên mạng xã hội; đạo đức kinh doanh trong kinh tế thị trường; vai trò trách nhiệm của đảng viên là thanh niên trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp; phòng chống vi phạm đạo trong sản xuất kinh doanh (chống hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại)…
Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo được bước chuyển biến cơ bản cả về nhận thức, tư tưởng và ý thức trách nhiệm, tự giác rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Hàng năm qua sơ kết, tổng kết của Đảng bộ phường, Chi bộ có nhiều cá nhân được đề nghị biểu dương, khen thưởng. Nghiêm túc triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, nhìn rõ vào sự thật, không né tránh đến tất cả các cán bộ, đảng viên. Quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ. Tăng cường nắm tình hình, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, chấn chỉnh các mặt hạn chế, yếu kém.
Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ trong chi ủy, đảng viên; tôn trọng và phát huy đầy đủ nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nghị quyết chi bộ; tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo, nội dung sinh hoạt chi bộ; đồng thời cụ thể hóa trong tổ chức thực hiện để đảm bảo sức mạnh đoàn kết trong Đảng và hiệu lực, uy tín lãnh đạo của Chi bộ.
Tập trung giám sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Gắn công tác kiểm tra, giám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII. Phối hợp tốt với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo gia đình chính sách khó khăn, khuyến học, khuyến tài, tôn vinh gia đình hiếu học… Trong đợt dịch bệnh Covid-19 vừa qua, Chi bộ có nhiều đảng viên tham gia công tác phòng chống dịch tại nơi cư trú, ủng hộ và kêu gọi ủng hộ chăm lo cho những trường hợp khó khăn, khu vực bị cách ly. Một số đảng viên có mô hình, giải pháp hiệu quả trong đơn vị.
Nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Thái Thị Kim Thanh ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục có những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thu hút được đảng viên tham gia với những hoạt động sôi nổi gắn kết; thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 Khóa XIII, công tác phát triển đảng, kiểm tra giám sát; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đại hội bầu Chi ủy Chi bộ gồm 3 đồng chí; đồng chí Đoàn Nguyên Đủ được tín nhiệm trúng cử Bí thư Chi bộ Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022 – 2025.

N.T