Đại hội Chi bộ Ban Dân vận Quận ủy Quận 1 nhiệm kỳ 2022-2025

1

(Quanuy1hcm.org.vn) – Ngày 22/8/2022, Chi bộ Ban Dân vận Quận ủy Quận 1 tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Kim Đức, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1; Hoàng Thị Thu Liên, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1; cùng các đảng viên chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Ban Dân vận Quận ủy Quận 1 đã phổ biến quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của Đảng, nhà nước các cấp đến toàn thể đảng viên chi bộ, công chức; 100% đảng viên chi bộ thực hiện việc đăng ký cam kết tu dưỡng rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công đảng viên chuẩn bị nội dung chuyên đề theo kế hoạch gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ chính trị, qua đó đã phát huy được tính tự giác của các đảng viên trẻ, góp phần định hướng chính trị; 100% đảng viên sinh hoạt theo Quy định số 213-QĐ/TW hàng năm đều được cấp ủy nơi cư trú nhận xét tốt.

Kết quả phân tích chất lượng chi bộ trong nhiệm kỳ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên đạt đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và 1 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên tham dự quán triệt triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; hàng năm chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra giám sát, phân công đảng viên về đạo đức, lối sống, xây dựng đoàn kết nội bộ, chấp hành nguyên tắc tổ chức kỷ luật Đảng, nội quy, quy chế cơ quan đơn vị, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí;…

Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, làm tốt chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy về công tác vận động nhân dân, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Năm 2021, đã tuyên truyền vận động, chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị thành lập 669 tổ Covid cộng đồng với 1.718 thành viên, thiết lập 11 nhóm Zalo tuyên truyền phổ biến các chủ trương biện pháp của thành phố trong công tác phòng chống dịch. Phối hợp với các phường thành lập các đội phản ứng nhanh, tổ chăm sóc sức khỏe f0 tại cộng đồng, vận động 642 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, đã vận động 9 tình nguyện viên là f0 khỏi bệnh hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân tại các trạm y tế lưu động; tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào sinh hoạt chuyên đề do Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1 phát động. Đến nay, hệ thống chính trị quận và cơ sở đã có trên 177 mô hình “Dân vận khéo”…

Đại hội thống nhất mục tiêu nhiệm vụ của Chi bộ Ban Dân vận Quận ủy Quận 1 nhiệm kỳ 2022-2025 là xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, có uy tín cao, thuyết phục giỏi, khéo tuyên truyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, cùng các chỉ tiêu cụ thể: hàng năm chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; số đảng viên dự sinh hoạt bình quân đạt 88%; 100% đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động rèn luyện và thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1 Hoàng Thị Thu Liên thống nhất nội dung, báo cáo văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới, chi bộ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục cho cán bộ đảng viên, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị gắn với các hoạt động chuyên môn; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên tham gia tốt các phong trào thi đua; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 nắm chắc dự báo tình hình, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn, đảm bảo công tác giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội; định hướng cho các đơn vị tổ chức tiếp xúc đối thoại những nội dung trọng tâm, đúng chủ đề; tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của khối dân vận; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tuyên truyền vận động các nguồn lực để chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo để người dân dần ổn định cuộc sống sau đại dịch Covid-19;…

Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Kim Đức, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1 giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ; bầu đồng chí Đỗ Phương Lợi, Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1 giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Chi bộ.

K.L