Đại hội Chi bộ 8 phường Bến Nghé lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025

0

Ngày18/9/2022, Chi bộ 8 phường Bến Nghé tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có Bí thư Đảng ủy phường Thái Thị Kim Thanh.

Trong năm 2020 – 2021, do đại dịch Covid-19, đời sống của người dân ở khu phố và các tổ dân phố bị ảnh hưởng. Chi bộ đã tuyên truyền, vận động và lãnh đạo các chi hội đoàn thể và người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tăng cường tiêm vaccine. Đặc biệt, Chi bộ đã huy động được nhiều đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213 và quần chúng tại địa bàn tham gia phòng chống dịch, hỗ trợ suất ăn cho bệnh viện, lực lượng y tế tình nguyện. Tiếp tục củng cố khu dân cư văn hóa, đoàn kết giúp đỡ nhau có môi trường sống trong sạch lành mạnh, tạo điều kiện để phát triển kinh tế của các hộ dân trong khu vực.

 Chi ủy chi bộ phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền về quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Vận động người dân giữ vững “Khu phố không rác”, không để tồn đọng rác, nước thải trong khu dân cư; “Không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, thực hiện chương trình “Phân loại rác tại nguồn”; lãnh đạo công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác chăm lo các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên được chi bộ, khu phố, tổ dân dân phố quan tâm giúp đỡ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư được giữ vững. Cảnh sát khu vực làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, trong sinh hoạt được giữ vững và phát huy, nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” thường xuyên được kiểm tra giám sát; quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên. Tuyên truyền định hướng về tư tưởng chính trị, nắm bắt tình hình dư luận nhân dân để có hướng xử lý giải quyết.
Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo được bước chuyển biến cơ bản cả về nhận thức, tư tưởng và ý thức trách nhiệm tự giác rèn luyện, tư tưởng về đạo đức lối sống trong mỗi đảng viên; hàng năm, Chi bộ có kế hoạch kiểm tra, giám sát chi bộ và đồng chí bí thư chi bộ. Nội dung kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết Đảng, của cấp ủy cấp trên và của Chi bộ; pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; chi bộ nghiêm túc kiểm điểm phê và tự phê bình. Chi bộ thực hiện tốt nền nếp sinh hoạt hàng tháng, chuyên đề hàng quý, nội dung sinh hoạt phong phú, chất lượng. Thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy phường và kế hoạch của Chi bộ. Phối hợp chặt chẽ với Chi bộ 6 lãnh đạo và ổn định hoạt động của khu phố, tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể, phát huy dân chủ cơ sở.
Nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; lãnh đạo khu phố vững mạnh, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững “Khu phố văn hóa”, chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, hạn chế khuyết điểm, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Chi bộ.
Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy phường Thái Thị Kim Thanh ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua của Chi bộ 8. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần tiếp tục quan tâm tiếp tục có những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các đảng viên tiếp tục đóng góp những giải pháp, cách làm, mô hình linh động hiệu quả để truyền tải được thông tin đến các đảng viên nhanh nhất gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đặc biệt là Nghị quyết TW4 Khóa XIII; công tác phát triển đảng; nâng cao vai trò giám sát Ban công tác Mặt trận khu phố; giữ vững an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; cùng chính quyền, các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo kịp thời các hộ cận nghèo, diện khó khăn;…

Đại hội bầu ra Chi ủy Chi bộ 8 gồm 3 đồng chí; đồng chí Phạm Thị Hiên được tín nhiệm trúng cử Bí thư Chi bộ 8 nhiệm kỳ 2022 – 2025.

                                                                             N.T