(Quanuy1hcm.org.vn) – Ngày 4/8/2022, Chi bộ 6.3 phường Bến Thành tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Nguyễn Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy phường; Nguyễn Huỳnh Thế Trường, Phó Bí thư Đảng ủy phường; Nguyễn Thị Quỳnh Triều, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Nhiệm kỳ qua, với chương trình “Đảng trong dân”, “Nghe dân nói, tôn trọng nhân dân”, chi bộ phân công đảng viên nắm tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của người dân, cùng người dân tháo gỡ khúc mắc tạo, đảm bảo an sinh xã hội, đoàn kết nhất trí thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương chính sách ủa Đảng, pháp luật của nhà nước. Triển khai tới đảng viên, cùng nhân dân cam kết không vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; đảng viên luôn thực hiện nghiêm túc 19 điều đảng viên không được làm.

Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, chi bộ cùng khu phố, Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể khu phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh nhân dân tham gia công tác phòng chống dịch; đảng viên chi bộ và đảng viên diện 213 vận động, ủng hộ người dân trong đợt dịch với 3.000 ký rau, củ, quả, 3.000 trứng gà tổng trị giá 36 triệu đồng, 100 ký gạo; tặng 2 nhà tình nghĩa; đảng viên trong chi bộ luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức, sức chiến đấu, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, dân chủ, đoàn kết trong các nhiệm vụ, đời sống.

Các đoàn thể chính trị – xã hội trong khu dân cư phối hợp đồng bộ trong các cuộc vận động, giữ gìn cho môi trường xanh, sạch, đẹp trong khu dân cư… Tham gia góp ý, xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tô chức sắp xếp lại bộ máy và quy chế hoạt động của địa phương, cơ quan đơn vị. Chi bộ thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, sinh hoạt có nề nếp, hiệu quả, chất lượng. Trong nhiệm 2020-2022, chi bộ đã kết nạp 2 đảng viên, khu dân cư không có tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1 Hoàng Thị Tố Nga ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác đảm bảo an sinh xã hội, vận động nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng chí đề nghị sau đại hội, cấp ủy hoàn tất hồ sơ đại hội trong thời gian sớm nhất chuyển về cho Đảng ủy phường để chuẩn y kết quả đại hội; sớm xây dựng ban hành chương trình hành động; quan tâm triển khai, duy trì kết quả khu phố văn hóa, an sinh xã hội của người dân, các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên, tự kiểm tra, giám sát, nhất là đối với đảng viên nghỉ sinh hoạt, công tác không thực tế cư trú tại địa phương, công tác tạo nguồn cán bộ tham gia các tổ chức đoàn thể…

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Hải Quân đề nghị trong nhiệm kỳ tới, cấp ủy chi bộ tiếp tục lãnh đạo phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ; tuyên truyền, nâng cao nhận tức đến đảng viên, hội viên, nhân dân với những nội dung giá trị to lớn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên của chi bộ; nâng cao đạo đức cách mạng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho người dân; tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật…

Đại hội bầu ra cấp ủy chi bộ gồm 3 đồng chí; đồng chí Phan Trung Trinh được tín nhiệm trúng cử Bí thư Chi bộ 6.3 nhiệm kỳ 2022-2025.

                                                                                                N.T