Đại hội Chi bộ 5 phường Nguyễn Cư Trinh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025

0

Ngày 25/9/2022, Chi bộ 5 phường Nguyễn Cư Trinh tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đến dự có các đồng chí: Huỳnh Nam Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy phường; Nguyễn Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Thị Hồng Phượng, Phó Chủ tịch UBND phường và 26 đảng viên được triệu tập.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ 5 đã đoàn kết, thống nhất cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và Nghị quyết chi bộ đã đề ra. Chi bộ 5 hiện có 40 đảng viên. Phân bố đảng viên tại khu dân cư không đều: Khu phố 5 có 4 hẻm đông dân cư, hộ nghèo nhưng không có đảng viên sinh sống. Khu phố đã ở trong kế hoạch giải tỏa Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh 10 năm, ảnh hưởng đến đầu tư chỉnh trang đô thị và đời sống người dân.

Chi bộ và các đoàn thể chính trị-xã hội khu phố quan tâm phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ cải thiện chất lượng cuộc sống, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự đô thị, xây dựng gia đình và khu phố văn hóa. Đảng viên chi bộ nêu cao trách nhiệm, sẵn sàng đảm nhận các công việc của các tổ chức xã hội địa phương, góp phần trong hoạt động truyền thông tin, hỗ trợ người dân. Chi bộ quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp khó khăn, hiện hỗ trợ thường xuyên 1 học sinh mồ côi và 1 học sinh hộ nghèo không bị bỏ học.

Đại hội nhất trí về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2022 – 2025, trong đó phấn đấu: Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đảng viên tham dự các cuộc họp sinh hoạt do Chi bộ, Đảng ủy phường tổ chức đạt từ 85% trở lên; kết nạp 1 đảng viên mới; đánh giá phân tích chất lượng hàng năm không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, có 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; giữ vững khu phố văn hóa, an toàn, xanh, sạch, đẹp; 100% đảng viên gương mẫu thực hiện tốt cam kết thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW hàng năm; 100% đảng viên thực hiện cam kết “Không xả rác ra đường và kênh rạch”, không có đảng viên vi phạm trật tự về xây dựng;…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Cư Trinh Huỳnh Nam Khánh biểu dương kết quả đạt được của Chi bộ 5 trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ 5 phát huy đoàn kết, tập trung thực hiện tốt: Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10 của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt thực hiện tốt các Chỉ thị 11, 19, 23 của Thành ủy về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng; phối hợp với các đoàn thể, tổ trưởng, tổ phó dân phố giới thiệu đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú để kết nạp đảng viên mới; thực hiện mô hình “Khu phố không có tội phạm ẩn náu”, giữ vững danh hiệu Khu phố văn hóa…

Đại hội bầu Chi ủy Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 3 đồng chí; bầu đồng chí Lê Thị Bích Hoa tiếp tục giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ; bầu đồng chí Hồ Thị Minh Hòa tiếp tục giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Chi bộ.

H.Y