Đại hội Chi Bộ 3B, phường Bến Nghé lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025

0

Ngày 17/9/2022, Chi bộ 3B phường Bến Nghé tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kha Hoàng Ngọc Trâm.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ đã phối hợp cùng các tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đóng góp vào phong trào chung xây dựng khu dân cư văn hóa đoàn kết, có môi trường sống lành mạnh; lãnh đạo khu phố, tổ dân phố, Mặt trận và các đoàn thể làm tốt công tác vận động, tuyên truyền người dân chấp hành quy định bảo đảm trật tự xây dựng, trật tự đô thị.

Hàng năm xét công nhận gia đình văn hóa đạt tỷ lệ bình quân trên 96%, đạt mục tiêu nghị quyết của Chi bộ đề ra. Khu phố giữ vững danh hiệu “Khu phố văn hóa” 10 năm liền. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, các hộ trong diện cận nghèo thường xuyên được Chi bộ, khu phố, tổ dân phố quan tâm.

Trên địa bàn không có hiện tượng ma túy, mại dâm, phối hợp vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội  trên địa bàn khu dân cư được giữ vững. Tham gia vận động thanh niên chấp hành lệnh gọi nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm; nắm bắt tình hình dư luận của nhân dân để có định hướng về chính trị tư tưởng; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ. Đảng viên chi bộ tham dự các buổi sinh hoạt chính trị, nghe báo cáo thời sự, báo cáo chuyên đề do Đảng ủy tổ chức.

Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo được bước chuyển biến cơ bản cả về nhận thức, tư tưởng và ý thức trách nhiệm, tự giác rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nghiêm túc triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh. Chi bộ xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII;nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Chi bộ có sự quan tâm đến công tác phát triển đảng.

Thường xuyên gắn công tác kiểm tra, giám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi hành Điều lệ Đảng, về những điều đảng viên không được làm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII, không để xảy ra vi phạm kỷ luật Đảng. Ban công tác Mặt trận, ban điều hành khu phố, tổ dân phố giữ vững ổn định hoạt động của khu phố, tổ dân phố, phát huy dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, Nhân dân hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua, phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“ trên địa bàn dân cư. Hỗ trợ chính quyền trong công tác vận động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; thực hiện hòa giải ở cơ sở đã góp phần giảm đáng kể các vụ mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong dân.

Thực hiện tốt phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, giúp đỡ gia đình khó khăn, khuyến học, khuyến tài; đã tài trợ cho một hộ cận nghèo mỗi tháng 1.000.000 đồng, thăm hỏi và tặng quà Tết cho các đồng chí đảng viên lớn tuổi bệnh nặng của chi bộ…

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kha Hoàng Ngọc Trâm đề nghị trong thời gian tới, Chi bộ tiếp tục phát huy các hình thức sinh hoạt phong phú, đảm bảo đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát; lãnh đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đảm bảo công tác an sinh xã hội, quan tâm đến các hộ cận nghèo để cùng phường thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn sắp tới;…

Đại hội bầu ra Chi ủy Chi bộ 3B gồm 3 đồng chí; đồng chí Cù Tất Tiến được tín nhiệm trúng cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

N.T