Đại hội Chi bộ Hội Cựu chiến binh Quận 1 Lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2025

19

Ngày 16/9/2022, Chi bộ Hội Cựu chiến binh Quận 1 tổ chức Đại hội Chi bộ Lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có UVBTV Quận ủy – Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1 Nguyễn Kim Đức.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã thường xuyên quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh, làm cho mỗi cán bộ đảng viên, nhất là Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành hội nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội là tổ chức, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân; phát huy phẩm chất cách mạng cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” của cựu chiến binh Việt Nam, hăng hái thực hiện chỉ tiêu “5 mẫu mực” của cựu chiến binh Quận 1, đóng góp hiệu quả vào xây dựng Quận 1 “An toàn, văn minh, phát triển, nghĩa tình”. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội, nhất là ở cơ sở nhiều mặt được nâng lên. Nhiều mô hình, phương thức mới được Thành Hội, Quận ủy, cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân yêu quý, cán bộ, hội viên tin tưởng, uy tín của Hội ngày càng được nâng cao. Tổ chức hội được củng cố, hoạt động hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn quận.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cán bộ, đảng viên của Cơ quan hội đã tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức động viên cán bộ, hội viên tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch. Các cựu chiến binh là bác sỹ, y sỹ, y tá, lái xe tham gia phòng chống dịch hiệu quả và ý nghĩa. Nhiều mô hình “CCB chốt giữ vùng xanh”, “Gói an sinh CCB tình nghĩa”, “Phần cơm nghĩa tình CCB”, “Bác sỹ CCB tư vấn điều trị F0”, tổ Covid cộng đồng, tổ tự quản và phối hợp với các đoàn thể chăm lo hàng chục nghìn phần quà, trị giá hàng trăm triệu đồng, hàng chục nghìn kg rau củ quả, gạo, đường, sữa trứng, thịt cá…

Thường xuyên làm tốt việc giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng trong đảng viên. Chi bộ tổ chức cho đảng viên học tập, quán triệt đầy đủ nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương. Đội ngũ đảng viên luôn nhất trí cao, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, kiên định chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không có hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đã triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW và chủ đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Hàng năm, Chi bộ đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra – giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời triển khai trong Chi bộ, mỗi đảng viên tham gia giám sát lẫn nhau trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, thực hiện Chỉ thị 05, và “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Hai năm liền 2020 – 2021, Hội Cựu chiến binh Quận 1 được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM về thực hiện Chỉ thị 05, Giấy khen của Chủ tịch UBND Quận 1. Năm 2021, Chi bộ kết nạp 1 quần chúng vào Đảng.

Nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ lãnh đạo cơ quan và cán bộ, hội viên phát huy bàn chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, truyền thống “Bản lĩnh, Kiên trung, Mẫu mực” của Hội Cựu chiến binh Quận 1, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo của Chi bộ, quyết tâm xây dựng chi bộ thường xuyên đạt trong sạch vững mạnh, hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại đại hội, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1 ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022 – 2027; nâng cao chất lượng những các mô hình hoạt động có hiệu quả; thường xuyên cập nhật những quy định mới của tổ chức đảng nhằm cụ thể hóa, bồi đắp nâng cao nhận thức cho đảng viên;…

Đại hội bỏ phiếu thống nhất bầu đồng chí Hoàng Thọ Diêu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

                                                                                                N.T