Đại hội Chi bộ Văn phòng Quận ủy Quận 1, nhiệm kỳ 2022 – 2025

12

Ngày 9/9/2022, Chi bộ Văn phòng Quận ủy Quận 1 tổ chức Đại hội lần thứ XXII nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có các đồng chí: Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1; Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Nguyễn Kim Đức, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1; cùng đảng viên chi bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo tham mưu, tổng hợp, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng đối tượng sát với tình hình thực tiễn, đồng thời, kịp thời tham mưu soạn thảo các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, văn bản lãnh đạo trên các lĩnh vực. Kịp thời tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy đạt trên 95% các nội dung đề ra, rà soát các nhiệm vụ trọng tâm tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy điều chỉnh các nội dung làm việc phù hợp với yêu cầu thực tế, nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy.

Năm 2020, Chi bộ đã chủ trì, phối hợp các ban Quận ủy, các đơn vị tham gia tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng và triển khai chương trình làm việc toàn khóa; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung, nhiệm vụ được giao và báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy để có chỉ đạo. Năm 2021, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND thành phố khóa X.

Trong năm 2020, 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ cấp bách phải tập trung thực hiện, Chi bộ lãnh đạo Văn phòng Quận ủy tham mưu  ban hành 1 Nghị quyết, 6 thông tri, 1 kế hoạch, 18 công văn và 10 thông báo kết luận chỉ đạo triển khai các biện pháp thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo từng giai đoạn.

Lãnh đạo bộ phận chuyên môn chủ động tham mưu xây dựng, điều hành dự toán ngân sách Đảng bộ được duyệt hàng năm, phục vụ tốt các hoạt động của Quận ủy, đảm bảo thực hiện tốt công tác thu, chi, quyết toán theo quy định, thực hiện tiết kiệm trong chi thường xuyên và đột xuất. Công tác văn thư, lưu trữ cũng được cập nhật thường xuyên văn bản đi, đến, đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin trên mạng nội bộ; thực hiện nghiêm túc chế độ bảo quản, bảo mật nội dung văn bản trong quá trình đánh máy, in ấn, sao lưu. Từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản.

Việc kiểm tra, giám sát định kỳ và thường xuyên đối với đảng viên, tập trung các nội dung thực hiện bản đăng ký chương trình hành động cá nhân gắn với các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; thực hiện nhiệm vụ đảng viên; công tác rà soát, theo dõi việc thực hiện các bút phê chỉ đạo và báo cáo tiến độ công việc.

Phương hướng nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Văn phòng Quận ủy lãnh đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Phấn đấu 100% văn bản tham mưu thẩm định đảm bảo đúng tiến độ; phấn đấu, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kịp thời 100% ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo; tham mưu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo thực hiện hoàn thành trên 95% nội dung chương trình công tác hàng năm; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị để thích ứng với tình hình mới; 100% báo cáo tài chính thực hiện đúng thời hạn; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết và tham gia sinh hoạt Đảng; giữ vững danh hiệu “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”; phấn đấu đạt danh hiệu “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Nguyễn Kim Đức ghi nhận những công việc, kết quả của Chi bộ Văn phòng Quận ủy trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Chi bộ quan tâm thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới: Tiếp tục tham mưu lãnh đạo thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện các nội dung chương trình hợp tác theo từng năm; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng; phát huy cơ sở vật chất của cơ quan, tạo điều kiện giúp việc thực hiện quản lý sử dụng tài sản đúng mục đích, đạt được hiệu quả công việc; kịp thời nắm bắt những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; nghiên cứu giải pháp để khắc phục những hạn chế trong sinh hoạt chi bộ…

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Văn phòng Quận ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 3 đồng chí, đồng chí Đinh Vũ Thắng tái đắc cử Bí thư Chi bộ, đồng chí Võ Thị Cẩm đắc cử Phó Bí thư Chi bộ.

L.T