Đại hội Chi bộ Trường Tương Lai lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025

1

Ngày 26/9/2022, Chi bộ Trường Tương Lai tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có các đồng chí: Phạm Xuân Khánh – QUV, Bí thư Đảng ủy phường; Văn Công Hải Triều, Phó Bí thư Đảng ủy phường Tân Định.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính sáng tạo và chủ động học tập của học sinh. Chú trọng các hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, chương trình khung của Bộ dành cho học sinh khuyết tật cấp tiểu học, giúp học sinh phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, kỹ năng sống và hòa nhập cộng đồng xã hội. Thực hiện đúng và đầy đủ quy chế chuyên môn, xây dựng khối đoàn kết nội bộ thống nhất cao trong mọi hoạt động. Tham gia tốt các hoạt động chính trị, xã hội ở địa phương, thực hiện tốt chế độ công khai, dân chủ trong nhà trường theo tinh thần cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên, thực hiện bộ Quy tắc ứng xử trong trường mầm non. Chi bộ lãnh đạo chính quyền tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, qua công tác kiểm tra duy trì kỷ cương nề nếp, đảm bảo tính chính xác, khách quan và công bằng. Lãnh đạo xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị một cách chặt chẽ nhằm phát huy quyền làm chủ tập thể cho mọi thành viên. Công tác an ninh trật tự nhà trường được đảm bảo.

Chi bộ đã xây dựng và lãnh đạo thực hiện nghị quyết hàng tháng, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước. Chi bộ đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên, giáo viên thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình. Không có trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Trường Tương Lai tiếp tục chỉ đạo thực hiện “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tập trung đổi mới trong quản lý và đổi mới sáng tạo trong dạy và học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; lãnh đạo tốt công tác tư tưởng chính trị; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; lãnh đạo sâu sát các đoàn thể, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và quần chúng, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Phạm Xuân Khánh rất trân trọng công tác giảng dạy và kết quả làm được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, các giáo viên vẫn yêu trường, mến trẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao dù đó là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Mong muốn nhà trường tiếp tục quan tâm công tác tuyển sinh; đảm bảo an toàn cho học sinh và cả giáo viên trong công tác dạy và học; chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh tại nhà trường và các em học sinh; quan tâm công tác xây dựng đảng tại Chi bộ, tạo nguồn phát triển đảng.

Đại hội đã bầu đồng chí Phạm Thị Hương Xuân làm Phó Bí thư Chi bộ Trường Tương Lai nhiệm kỳ 2022 – 2025.

L.T