Đại hội Chi bộ Phòng Kinh tế Quận 1 lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2025

0

Ngày 23/9/2022, Chi bộ Phòng Kinh tế Quận 1 tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Quận 1 cùng các đảng viên chi bộ.

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Phòng Kinh tế Quận 1 thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng trong tổ chức và sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm theo Chỉ thị số 10-CT/TW về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, nội dung sinh hoạt chi bộ thực hiện theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó tập trung việc đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chi bộ quán triệt đến các đảng viên chủ động, nghiên cứu, đọc và chia sẻ các tin, bài trang cộng đồng “Cột cờ Thủ Ngữ”, “Trái tim Thành phố”, các trang tuyên truyền chính thống.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ đã tham mưu UBND quận giải quyết 1.683 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thực hiện xã hội hóa về xây dựng hạ tầng thương mại trên địa bàn quận. Trong 2 năm 2020 – 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19, hoạt động tại các chợ giảm nhưng tính đến hiện tại, các hoạt động kinh tế, xã hội đã dần khôi phục, mãi lực các chợ Tân Định, Dân Sinh, Thái Bình tăng khoảng 20 – 30 %, chợ Bến Thành tăng 50% kéo dài thời gian kinh doanh đến 22 giờ thu hút khoảng 100 – 150 lượt khách mỗi đêm; thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn; tổ chức kết nối doanh nghiệp với ngân hàng cho 2.072 khách hàng vay vốn kinh doanh với tổng số tiền 128.824 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Phòng Kinh tế Quận 1 phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: 100% đảng viên tham gia học tập nghị quyết, thời sự, chuyên đề do Đảng ủy tổ chức; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên đăng lý thực hiện ít nhất 1 nội dung về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Quận 1 Bùi Văn Thịnh đề nghị Chi bộ cần đánh giá công tác phát triển đảng viên cụ thể hơn; kết quả mức độ hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục hạn chế khó khăn; đẩy mạnh quan tâm công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ để xây dựng đoàn kết và phát huy tính dân chủ trong chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong Chi bộ và người đứng đầu đơn vị; quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi kinh tế sau dịch bệnh Covid để hoàn thành mục tiêu vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh.

Đại hội đã bầu Cấp ủy Chi bộ Phòng Kinh tế Quận 1 nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thành Danh đắc cử Bí thư Chi bộ.

L.T