Đại hội Chi bộ Khu phố 9 phường Tân Định nhiệm kỳ 2022 – 2025

1

Ngày 25/9/2022, Chi bộ Khu phố 9 phường Tân Định tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có các đồng chí: Phạm Xuân Khánh – QUV, Bí thư Đảng ủy phường; Phạm Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi ủy chi bộ phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ dân phố, ban công tác mặt trận và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền về quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, họp khu phố, tổ dân phố, Chi bộ triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, quy định mới, luật mới, xây dựng đoàn kết nội bộ, thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, lãnh đạo Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức các buổi họp khu phố, hội nghị nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Nhân dân khu phố tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền, đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội, tham gia giám sát, góp ý xây dựng cán bộ, đảng viên, công chức. Cảnh sát khu vực tích cực tham gia các cuộc vận động do phường, quận tổ chức, thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Chi bộ triển khai đầy đủ, kịp thời đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, quy định của Đảng, bồi dưỡng, giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, chia sẻ trang “Cột cờ Thủ ngữ”, “Cờ đỏ Thành phố Hồ Chí Minh”, “Tân Định Quận 1”… nhằm cung cấp thông tin chính thức, định hướng dư luận; tham dự các buổi học do Quận ủy, Đảng ủy phường tổ chức.

Chi ủy, Chi bộ luôn quan tâm vận động nhân dân tham gia tổ chức đoàn thể, ban cán sự khu phố, tổ dân phố xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ ở cơ sở. Công tác vận động nhân dân đạt hiệu quả cao, mỗi đảng viên phát huy tính gương mẫu trong các phong trào, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; thực hiện “Đảng trong dân”, 1 đảng viên nhận chăm lo 1 người già neo đơn 1 triệu đồng/1 quý; tặng 2 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ dân khó khăn; thăm tặng quà người dân tộc Khmer bệnh suy thận số tiền 400.000 đồng. Trong nhiệm kỳ, đảng viên chi bộ đã góp hơn 12 triệu đồng cho quỹ Khuyến học của phường để động viên, hỗ trợ những học sinh, sinh viên thuộc hộ khó khăn nhưng hiếu học; góp 1 triệu đồng hỗ trợ Hội Cựu chiến binh phường, góp 4 triệu đồng phong trào thiếu nhi khu phố.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Khu phố 9 xây dựng chi bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững “Khu phố văn hóa”, phấn đấu giữ vững chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; giữ vững sinh hoạt chi ủy và chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt; 100% đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII; 100% đảng viên quán triệt quy định của Ban Thường vụ Thành ủy, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát của Chi bộ; 100% đảng viên chi bộ làm công tác vận động quần chúng; trong nhiệm kỳ, phấn đấu phát triển 1 đảng viên.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Phạm Xuân Khánh ghi nhận những phần việc, chỉ tiêu của Chi bộ Khu phố 9 đã phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn Chi bộ tiếp tục quan tâm, chăm lo đến các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thực hiện nghiêm để giữ vững an ninh chính trị trong khu vực, quan tâm đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương, quan tâm đến các cá nhân ưu tú để tạo nguồn đảng viên…

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Khu phố 9 phường Tân Định nhiệm kỳ 2022 -2025 gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh đắc cử Bí thư Chi bộ,

L.T