Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1, nhiệm kỳ 2022 – 2025

8

Ngày 9/9/2022, Chi bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 tổ chức Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Nguyễn Kim Đức, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng , đoàn thể Quận 1, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1; Hoàng Thị Thu Liên, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1, Chủ tịch Hội LHPN Quận 1; cùng 9 đảng viên chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 thực hiện đổi mới, nâng chất lượng công tác tuyên truyền nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, mục đích của tình hình thực tế diễn ra. Các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn quận kịp thời, phù hợp, có hiệu quả và luôn được đổi mới cả về nội dung và phương thức thực hiện. Trong đó, tập trung tuyên truyền kỳ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện nổi bật của các nước, thành phố và quận. Phương thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng phong phú như: Tuyên truyền thông qua việc thực hiện các bài viết, thiết kế inforgraphic, video clip đăng trên Trang tin điện tử Đảng bộ quận, trang cộng đồng Cột cờ Thủ Ngữ, các trang tin điện tử và trang mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương, thông qua hệ thống xe loa, pano, băng rôn, áp phích. Chủ động tham mưu có hiệu quả công tác sơ, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền.

Thường xuyên tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng các kế hoạch tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, kết luận các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội các cấp và từng địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội để đưa chủ trương, giải pháp kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn quận vào cuộc sống. Công tác tư tưởng trong nhiệm kỳ qua đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới để huy động, kết nối lực lượng, kịp thời, nhanh nhạy, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng.
Vận hành có hiệu quả quy trình đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội đúng quy trình. Huy động lực lượng và tổ chức báo cáo 22 tài khoản, 22 bài viết, 9 video clip và 1 nhóm đăng tin, bài sai trái, thù địch trên mạng xã hội, cùng với 46.785 lượt cộng tác viên tham gia, 58.446 lượt tài khoản tham gia, 108.696 lượt báo cáo, đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động của các nhóm nòng cốt để kịp thời đấu tranh với các thông tin sai trái trên không gian mạng.
Chi bộ lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 tăng cường nắm bắt, tập hợp, phản ánh kịp thời tình hình dư luận và xây dựng cơ chế, cách thức nắm, phản ánh kịp thời tình hình dư luận xã hội, đặc biệt đối với những chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng có ảnh hưởng sâu rộng đối với Nhân dân và đời sống xã hội. Coi trọng công tác đối thoại trực tiếp ở từng nhóm đối tượng, từ đó kịp thời cung cấp thông tin cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân trên địa bàn, tổ chức giao ban chuyên đề, đối thoại theo từng giới, từng ngành để lắng nghe ý kiến dư luận.
Chi bộ lãnh đạo thường xuyên theo dõi thông tin các hoạt động thuộc lĩnh vực khoa giáo, kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện tốt việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện và công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo. Bên cạnh đó, tham mưu tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ phục vụ các nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của Nhân dân. Việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn quận được thực hiện chủ động và linh hoạt thông qua các hoạt động tuyên truyền, triển khai, quán triệt. Công tác phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng thực hiện.
Hàng năm, Chi bộ lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy cùng Ban Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1 phối hợp với các ban Quận ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tham mưu Quận ủy xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục lý luận chính trị, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Trung tâm Chính trị Quận 1 đã mở 121 lớp với 12.729 học viên, trong đó có 5 lớp trung cấp chính trị, hành chính phối hợp với Học viện Cán bộ Thành phố.
Nhiệm kỳ 2022-2025, chi bộ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện tốt các nguyên tắc về tổ chức, sinh hoạt đảng, quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, tận tụy, trách nhiệm cao trong công tác, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; phấn đấu hàng năm 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, xây dựng đơn vị và đoàn thể vững mạnh hàng năm,…
Với sự nỗ lực vượt qua khó khăn trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm kỳ: năm 2020, 91,7% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; năm 2021, 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên nghiêm túc tham gia học tập nghị quyết, sinh hoạt chính trị; 100% đảng viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng đơn vị và đoàn thể vững mạnh hàng năm. Riêng năm 2020, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua do UBND TPHCM trao tặng.
Phương hướng nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy xác định mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ là: Chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với điều kiện, tình hình mới nhằm thúc đẩy năng lực đổi mới, sáng tạo của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn theo tiêu chí “Trách nhiệm – Tiên phong – Đổi mới – Hiệu quả”; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng bồi dưỡng nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn, kỹ năng công tác; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tế quá trình rèn luyện đạo đức, lối sống và tác phong trong công tác để nâng cao chất lượng công việc và góp phần xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1 Hoàng Thị Thu Liên đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Chi bộ Ban Tuyên giáo đạt được trong nhiệm kỳ qua và mong muốn nhiệm kỳ mới, Chi bộ sẽ từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới, sáng tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 nhiệm kỳ 2022 -2025 gồm 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên tái đắc cử Bí thư Chi bộ, đồng chí Bùi Thị Thúy Hiền đắc cử Phó Bí thư Chi bộ.

L.T