ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TÂN ĐỊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ

25
Ngày 28/3/2023, Đảng bộ Phường Tân Định tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ lần thứ IX. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Châu Tuyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1; Trần Công Hậu, Quận uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 1; Phạm Xuân Khánh, Quận uỷ viên, Bí thư Đảng ủy phường.
Trong giai đoạn nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy phường đã nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hàng năm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu thuế; tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống, vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội; thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo tiến độ các dự án nâng cấp, sửa chữa các tuyến hẻm trên địa bàn phường, thực hiện 13/15 tuyến đường, 17/15 tuyến hẻm “Sạch đẹp, an toàn”, 12/20 tuyến hẻm được nâng cấp, sửa chữa; triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt chương trình đảm bảo an sinh xã hội về phòng chống dịch Covid-19; chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo của phường, hiện nay phường còn 37 hộ nghèo, 34 hộ cận nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tuyệt đối, không xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong công tác xây dựng Đảng, hàng năm, Đảng ủy lãnh đạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ và triển khai phương hướng nhiệm vụ; triển khai tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tiếp tục đổi mới, sáng tạo các hình thức, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị – xã hội; đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tính đến nay phường đã kết nạp 22/40 đảng viên.
Hàng năm, Đảng ủy phường lãnh đạo thực hiện chương trình phối hợp thực hiện các nội dung trọng tâm về công tác dân vận; kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa Khối Dân vận và UBND phường; chỉ đạo UBND phường xây dựng và ban hành chương trình ký kết liên tịch về việc phối hợp giám sát và phản biện xã hội giữa UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội phường; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện nay phường có 113 thủ tục trên 19 lĩnh vực, trong đó có 52 thủ tục hành chính ở cấp độ 3, 4.
Từ đây tới cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ Phường Tân Định tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai hiệu quả đột phá về cải cách hành chính; đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, kiểm soát chặt chẽ các loại tội phạm; tổ chức kịp thời, đầy đủ các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, nhất là triển khai các văn bản, quy định mới, thông tin thời sự định kỳ; phát huy các mô hình về an sinh xã hội, chú trọng chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cấp thủ tục hành chính mức độ 3,4 đối với một số thủ tục; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Dịp này, Đảng ủy phường trao Giấy khen của Quận ủy Quận 1 cho 1 Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.