Cựu tù chính trị và tù binh là tấm gương giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng

1

Ngày 11/12/2020, Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến dự có các đồng chí: Trương Mỹ Lệ, Phó Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TPHCM; Phạm Bá Lữ, Trưởng Ban liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày; Mai Thị Hồng Hoa, Phó Chủ tịch UBND Quận 1.

Cựu tù chính trị và tù binh là một trong bốn khối trực thuộc Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Quận 1. Hiện nay có tổng số 179 hội viên.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh Quận 1 quan tâm thực hiện chương trình “Tiếp nối truyền thống” với các hoạt động về thăm chiến trường xưa, giao lưu với các trường học, cơ quan đơn vị, trợ cấp học bổng cho con em hội viên; thăm hỏi, động viên các hội viên giữ vững truyền thống cách mạng; chúc thọ 319 lượt hội viên.

Ban liên lạc phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn trong quận thựcc hiện các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 phát động. Hội viên 10 tổ liên lạc hưởng ứng phong trào “3 tiết kiệm, 3 tương trợ”, đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, phong trào “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, ủng hộ khuyến học, cứu trợ bão lụt, thiên tai…

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban liên lạc đề ra phương hướng: Phát huy kết quả đạt được, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng; kịp thời đề xuất chăm lo đời sống và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên; thăm hỏi, động viên nhau trong cuộc sống; tham gia tổ chức giao lưu các chương trình “tiếp lửa truyền thống”, “chuyện bây giờ mới kể”…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Mai Thị Hồng Hoa biểu dương những hoạt động tích cực của cựu tù chính trị và tù binh Quận 1, phát huy phẩm chất tốt đẹp người chiến sĩ cách mạng. Đồng chí Mai Thị Hồng Hoa đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh Quận 1 củng cố, duy trì các hoạt động, động viên hội viên tham gia các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động; tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày; tham gia phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống vật chát và tinh thần cho hội viên; quan tâm đổi mới hoạt động đóng góp vào sự phát triển của địa phương…

Hội nghị giới thiệu 11 đồng chí trong Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh Quận 1 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dịp này, Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh Quận 1 nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và 2 cá nhân nhận Bằng khen UBND TPHCM về thành tích tham gia các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

H.Y