Ngày 31/1/2019 tại UBND Quận 1, Cụm thi đua 1 gồm các Quận 1 (cụm trưởng), 3, 5, 10, 11 và quận Tân Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018. Tham dự có các đồng chí: Huỳnh Công Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Thành phố; Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND Quận 1; Võ Khắc Thái, Chủ tịch UBND Quận 3; Trương Canh Ba, Phó Chủ tịch UBND Quận 5; Trần Phi Long, Phó Chủ tịch UBND Quận 11; Nguyễn Thị Hồng Tiến, Phó Chủ tịch UBND Quận Tân Bình, cùng đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua 1.

Với khẩu hiệu “Đổi mới nhanh, hiệu quả cao và phát triển mạnh” gắn với chủ đề trọng tâm là vì “Thành phố Hồ Chí Minh ngời sáng tương lai” của cụm Thành phố, Cụm thi đua 1 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và các giải pháp trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua hướng về cơ sở và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đặc biệt, đề ra các giải pháp trong phong trào thi đua để thực hiện có hiệu quả 7 chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X gắn phong trào thi đua với khẩu hiệu “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Phong trào thi đua của Cụm thi đua 1 đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế – xã hội trọng yếu của các quận tiếp tục giữ vững; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; từng bước ổn định và nâng cao đời sống các tầng lớp nhân dân, văn hóa – xã hội đạt được những thành tựu. Công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua của 6 đơn vị đã từng bước đổi mới nội dung phong phú, sát với thực tiễn từng ngành, từng giới tạo thành phong trào lan rộng, góp phần tích cực hoàn thành được nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội.

Công tác khen thưởng được thực hiện thường xuyên, kịp thời, chú trọng đến thành tích khen thưởng trực tiếp cho công nhân, người lao động. Đặc biệt, khen thưởng động viên đột xuất với những thành tích đóng góp mang lại hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển các quận và đề nghị cấp trên khen thưởng theo thẩm quyền và đúng quy định, cụ thể: Quận 1 nhận 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 4 Huân chương Lao động hạng Ba, 1 Cờ Thi đua Chính phủ, 7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Quận 3 nhận 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 Huân chương Lao động hạng Ba, 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Quận 5 nhận 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 Huân chương Lao động hạng Ba; Quận 10 nhận 1 Huân chương Lao động hạng Ba, 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Quận 11 nhận 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Quận Tân Bình nhận 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Thành phố Huỳnh Công Hùng đề nghị năm 2019, các quận lưu ý thường xuyên kiểm tra, rà soát các hoạt động về công tác tiếp dân, thủ tục cải cách hành chính, tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp mới và chuyển đổi doanh nghiệp…

Dịp này, UBND Quận 1 cũng đã bàn giao hồ sơ cho UBND Quận 3 làm Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2019.

                                                                                                N.T